SUS2023 tildeler byggelederkontrakter for 52 millioner kroner

Det er nå over 150 personer i arbeid på byggeplassen for det nye Stavanger universitetssjukehus på Ullandhaug i Stavanger, og dette vil øke jevnt fremover. Nå henter SUS2023 inn flere byggledere for å følge opp arbeidet som ligger foran.

Ingveig Tveranger
Publisert 01.11.2019
Sist oppdatert 29.09.2021
Byggelederkontrakter

Fra venstre: Karen Mauritzen Midbøe, rådgiver anskaffelser SUS2023, Kristoffer Melhus Rødne, daglig leder Cadel Solutions og Lars Egil Borsheim, prosjektleder bygg, SUS2023

SUS2023 har gjort avtaler med flere selskaper som har spesialkompetanse på ulike fagfelt, om å levere kompetente byggeledere til prosjektet. Kontraktene har en samlet verdi på 52,5 millioner kroner inkludert mva.

- Dermed har SUS2023 fått inn byggeledere på ITB, VVS, elektro/telecom, dørmiljø, logistikk, bygg og grensesnittkoordinering, sier Lars Egil Borsheim, prosjektleder for bygg i SUS2023.

- Byggelederne får et spesielt ansvar for å følge opp fremdrift og kvalitet sammen med de ulike entreprenørene og leverandørene til SUS2023. Disse fagfolkene har bred erfaring fra store prosjekter samtidig som de kan sitt fagfelt meget godt, opplyser Borsheim.

Byggelederne kommer fra selskapene Cadel Solutions AS (ITB, elektro, telekom, dørmiljø), Sweco Norge AS (VVS), ENP AS (logistikk), WSP AS (bygg) og Norconsult AS (grensesnittkoordinator).

- Vi som styrer byggingen av nytt sykehus har HMS som førsteprioritet i alt vi gjør, og der skal vi også støtte oss på dyktige byggeledere. Dernest blir oppgaven å sikre at vi sammen med entreprenørene får den kvaliteten på byggene som er avtalt og å sørge for at fremdriften holdes. Jeg er glad for at disse dyktige medarbeiderne nå vil bli klare til å ta plass i teamet vårt, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.