SUS2023 sikrer 600 lokale jobber med kontrakter for over 2,5 milliarder kroner (inkl. mva)

Det er status når rundt 1/4 av kontraktene for bygging av SUS2023 er tildelt. Kontraktene er i store trekk vunnet av selskaper i Rogaland. Dermed leverer SUS på lokalt samfunnsansvar for bygging av nytt sykehus, i tråd med bestillingen fra styret i Helse Stavanger.

Ingveig Tveranger; Foto: Svein Lunde, SUS
Publisert 17.04.2019
Sist oppdatert 19.03.2021
47560375462_7289017629_o.jpg

Prosjektdirektør for SUS2023, Kari Gro Johanson og administrerende direktør for Stavanger universitetssjukehus, Inger Cathrine Bryne

Mens tomten på Ullandhaug sprenges ut og infrastruktur opparbeides av Stangeland Maskin, kan prosjektet slå fast at 22 av vel 80 kontrakter er tildelt.

Det er store verdier det er snakk om, over 2,5 milliarder kroner inkludert mva. Byggegropen blir klar for betongarbeider i sommer.

80 entrepriser å konkurrere om
- Som byggherre har vi lagt opp til en entreprisestrategi som sikrer at selskaper i Rogaland kan by på kontrakter. Det betyr at vi er ute med vel 80 entrepriser i smått og stort. Det viser seg at lokale tilbydere er konkurransedyktige, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.

2,5 milliarder kroner
Verdien på kontraktene som er tildelt summerer seg til godt over 2,5 milliarder kroner inkludert mva. Det gir ringvirkninger i form av arbeidsplasser og verdiskapning.

Over 600 arbeidsplasser
- Det vi vet er at prosjektet sørger for arbeid hos de som vinner kontraktene. Når vi ser på tallene de oppgir, blir det hittil mellom 500 og 600 arbeidsplasser som er direkte hos våre samarbeidspartnere. Ringvirkningene kommer i tillegg, vi vet jo at det er mange underleverandører som også er på banen, sier Johanson.

Ringvirkninger lokalt
Hun tenker litt som de gjorde på Rosenberg i gamle dager. En arbeidsplass på Rosenberg sikret tre andre jobber i indirekte ringvirkning. Johanson mener at det er tilsvarende med det nye sykehuset. Det betyr mye for lokalt næringsliv.
- Både Kruse Smith Entreprenør, Vest Betong, Bravida, Stangeland og de andre handler jo også sitt utstyr et sted, påpeker hun.

Digitalt samfunnsansvar
- I tillegg ser vi at selskaper som jobber med SUS2023 også får et digitalt løft. Vi trekker med oss selskapene inn i våre digitale prosjektstyrings- og fremdriftssystemer. Det er selvsagt krevende for alle, men svært etterspurt av bransjen. Slik sett tar vi også et digitalt samfunnsansvar og løfter opp deler av byggebransjen. Vi merker det tas godt imot.

FAKTA OM SUS2023
• Det nye sykehuset bygges på Ullandhaug ved Universitetet i Stavanger.
• Første byggetrinn skal stå klart i 2023. Da flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner til Ullandhaug.
• Det er planlagt enerom med bad til alle, totalt 640 sengerom.
• Total kostnadsramme for første byggetrinn er 8,4 milliarder 2017 kroner.
• Det skal bygges tre sengebygg med poliklinikker i første etasje og sengeposter over, i tillegg til et akuttbygg og et behandlingsbygg for de tunge tekniske funksjonene som bildediagnostikk, laboratorier, intervensjon og operasjon.
• Disse selskapene har vunnet kontrakter for bygging og leveranser til sykehuset: Roxel (rør) Kruse Smith Entreprenør (råbygg og parkeringsanlegg), Stangeland Maskin (grunnarbeider og infrastruktur), Vest Betong (betongarbeider for underetasjer), Bravida (Elanlegg) Oras (gass og trykk) Faber Bygg (fasader), Risa (infrastruktur) Motek (tekniske opphengssystem), HT Nordic (baderom), Logiwaste (teknisk avfallssystem), Kone (heiser), Aerocom (rørpost), Semi-Staal (sengevask), Låssenteret (låser og beslag), Teknisk Bureau (Vertikale sjakter)