SUS2023 kjøper utstyr for brannslukking verdt 78 millioner

Avtalen gjelder brannslukkkeanlegg for alle bygg i byggetrinn 1, og går til KRV AS i Kristiansand. Kontrakten har en totalverdi på 78 millioner kroner, inkludert mva.

Publisert 06.11.2019
Sist oppdatert 29.09.2021

Brannsikring

Fra venstre; Lars Egil Borsheim, prosjektleder bygg SUS2023, Gunnar Løken, administrerende direktør KRV og Karen Mauritzen Midbøe, rådgiver anskaffelser SUS2023.

Brannsikkerhet er særdeles viktig i et sykehus, for både pasienter og medarbeidere. Nå er det inngått avtale om såkalt sprinkleranlegg, eller brannslukkeanlegg for hele byggetrinn 1 med selskapet KRV AS i Kristiansand.

I tillegg skal KRV AS levere utstyr for manuell brannslukking med vann, håndslukkeapparater og inertgrass til SUS2023. Kontrakten gjelder for alle de 105.000 kvadratmeterne på SUS.

- Vi er stolte over å ha vunnet frem med vårt anbud, og ser frem til å levere utstyr for brannsikring til det nye sykehuset i Stavanger. KRV leverer moderne teknologi kombinert med god gjennomføring og vi skal gjøre vårt for at de som enten jobber på SUS2023 eller er der som pasienter opplever sykehuset som sikkert, sier Gunnar Løken, administrerende direktør i KRV.

Avtalen innebærer at KRV skal levere 150 håndslukkeapparater, 63.000 meter rør til sprinkleranlegget, 25.000 sprinklerhoder, og 7 sprinklersentraler samt diverse soneventiler og annet utstyr. 

Det leveres også 2 store oksygenreduksjonsanlegg i datarom etc. Arbeidene starter opp mot slutten av året 2020.

- Brannsikring er en stor avtale for oss i SUS2023. Byggearbeidene er i full gang på sykehustomten, og vi jobber langsiktig for å ha anskaffelser på plass et stykke frem i tid. Det gir tygghet for selskapene vi inngår kontrakt med, slik at de har tid til å planlegge det de skal levere sammen med oss. Mange av oppgavene med nytt bygg krysser hverandre, både i planlegging og fremdrift på byggeplass. Nå ser vi frem til et godt samarbeid med KRV, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.