Styrker slagbehandlingen ved SUS med flere millioner kroner

Inge Steenslands stiftelse gir 2,5 millioner til slagsimulering på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Det utgjør en betydelig del av Sykehuset i våre hender (SIVH) sin innsamling til et ferdighetssenter på SUS.

Helga Strand Vestbø. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 17.12.2019
Sist oppdatert 07.12.2021

To damer

Styreleder for Sykehuset i våre hender, Janne Johnsen, sammen med adm.dir. ved SUS, Inger Cathrine Bryne.


"For å si det sånn: Hvis jeg får hjerneslag, håper jeg at jeg er hjemme i Stavanger. For det er det sykehuset som raskest gir hjelp og oppfølging på det området."

Det sa helse- og omsorgsminister Bent Høie i Stortingets spørretime 6. november i år. Slagbehandlingen på SUS er også trukket fram nylig i Nasjonal helse- og sykehusplan, som et eksempel på et internasjonalt ledende fagmiljø.

Nå styrkes hjerneslagbehandlingen på SUS ytterligere - takket være Inge Steenslands stiftelse, som er en del av Sykehuset i Våre Hender sin innsamlingsaksjon «Med.SIM».  

– Inge Steenslands Stiftelse er veldig glade for å kunne bidra til å gjennomføre et så viktig prosjekt som dette, sier styreleder Melanie Steensland Gotteberg.

Penger til simulatorer og ferdighetstrening

Pengegaven skal brukes til å kjøpe inn to typer utstyr. Den første er en pasientsimulator – for å trene i team. Den andre er en simulator som intervensjonsradiologer bruker til ferdighetstrening for å blant annet øve på trombektomi, som betyr utfisking av blodpropp i hjernen.

– Med gaven fra Inge Steenslands stiftelse vil helsepersonell på SUS få bedre utstyr til å trene på å gi enda mer effektiv behandling til pasienter som har fått hjerneslag. Dette betyr mye for muligheten til et svært kompetent fagmiljø for å utvikle seg videre, sier administrerende direktør Inger Cathrine Bryne.

Innsamlingsaksjonen «Med.SIM»

Støtten fra Inge Steenslands stiftelse blir en del av Sykehuset i Våre Hender sin innsamlingsaksjon til «Med.SIM». Med.SIM er en storsatsing på simulering ved SUS, som består av ferdighetstrening og teamtrening.

For cirka 15 millioner kroner vil sykehuset få moderne utstyr for alt fra mor og barn, traume og slag til hjerte, øye, kreftbehandling og kirurgi. Dette utstyret vil brukes på et ferdighetssenter på SUS. I tillegg vil det også brukes i avdelingene hvor pasientbehandlingen faktisk foregår. Ombygging av lokaler i akuttmottaket starter på nyåret og er forventet ferdig våren 2020. Her skal det finnes simulatorer som man kan trene individuelle ferdigheter på, som for eksempel å legge inn en venflon.  

– Jo mer leger, sykepleiere og andre yrkesgrupper trener, desto flinkere er de når pasientene ankommer akuttmottaket. Sykehuset i våre hender bidrar til at vi får et medisinsk tilbud i toppklasse, til nytte og glede for alle rogalendinger, sier styreleder Janne Johnsen.

Fakta om ferdighetstrening og simulering

  • Det handler om kompetanseutvikling for å kunne gi livsviktig hjelp, og treningen deles i to kategorier: Ferdighetstrening og teamtrening.
  • Når en sykepleier, en lege eller andre trener ferdighet, vil det for eksempel si hvordan de intuberer og sikrer pasienten tilførsel av oksygen eller hvordan det klargjøres for narkose og videre behandling.
  • Ferdighetstrening øver, som begrepet tilsier, helsepersonell til å jobbe på en best mulig måte. Den som trener, har som regel med seg en ekspert på området.
  • Ved teamtrening er målet en så realistisk situasjon som mulig. Her deltar eksempelvis både leger, sykepleiere og andre, og stikkordet er teamarbeid og kommunikasjon.
  • SUS vil lage et ferdighetssenter på sykehuset, der det skal være utstyr til å trene individuelle ferdigheter. I 2018 brukte medarbeidere 45 035 timer på simulering, fordelt mellom 27 256 timer på SAFER og 17 779 timer «in situ», det vil si at treningen foregikk i avdelingene der pasientene normalt behandles.
  • SAFER står for Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og er en stiftelse og et læringssenter som er opprettet i samarbeid mellom Stavanger universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS. Her foregår mye av sykehusets trening i team.