Stangeland Maskin vinner storkontrakt med SUS2023

Stangeland Maskin AS har vunnet kontrakt med SUS2023 med grunnarbeider og infrastruktur på sykehustomten på Ullandhaug. Oppdraget har en samlet verdi på over 180 millioner kroner inkludert mva.

Ingveig Tveranger. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger
Publisert 26.02.2019
Sist oppdatert 26.02.2021

Representanter fra Stavanger kommune, Helse Stavanger og Stangeland Maskin.

F.v: Plan og anleggssjef Leiv Molven (Stavanger kommune), administrerende direktør Inger Cathrine Bryne (Helse Stavanger) og makedssjef Tore Voster (Stangeland Maskin).

Kontrakten gjelder to entrepriser som er slått sammen. Den ene er grunnarbeider på sykehustomten, som innebærer at Stangeland Maskin skal opparbeide tomtene slik at det er klart til bygging. Arbeidet betyr sprenging og uttransport av store masser.

Den andre entreprisen gjelder infrastruktur der arbeidet er å levere infratruktur som vann og avløp og veier. Arbeidet er planlagt å starte allerede 4. mars, og skal være ferdigstilt i juni 2020. Jobben med infrastruktur er i regi av Stavanger kommune, i tett samarbeid med SUS2023.

– Vi gleder oss over å ha vunnet fram i konkurransen om dette oppdraget. Her bretter vi opp ermene og gjør oss klare. Jobben gjelder å sprenge ut sykehustomten og flytte ut over 300.000 m3 masser, så det blir travelt det neste året. For oss er viktig at vi jobber sikkert og etter strenge HMS-krav gjennom hele tidsperioden, sier Tore Voster, markedssjef i Stangeland Maskin.

Han opplyser at oppdraget gir arbeid til 65 personer gjennom et helt år, og selskapet ser det som særlig viktig at de får utnyttet den store transportkapasiteten de har.

– Nå begynner grunnarbeidet for selve sykehuset, der vi får opparbeidet tomten og gjort klar for byggingen som starter til neste år. Stangeland Maskin er en entreprenør som har god forankring i Rogaland, og vi setter pris på at et lokalt selskap vinner fram i konkurransen, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Stavanger.

– Jeg er glad for at vi har nådd denne milepælen og at et lokalt selskap har vunnet kontrakten. Med denne kontrakten begynner arbeidet for alvor med sykehustomten. Det er store masser som skal transporteres ut. Derfor er det viktig for oss at vi har et tett samarbeid om HMS, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023. Hun ser fram til at arbeidet med sykehustomten kommer i gang.