Slik har de gjort livet etter operasjon bedre

Pasientene ved 2 øst postoperativavdelingen har det bedre etter operasjon nå. Forbedringsarbeidet på avdelingen er en av seks vinnere av pasientsikkerhetsstipendet på Stavanger universitetssjukehus (SUS) i 2018.

Mirjam Klingenberg. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 14.03.2019
Sist oppdatert 26.02.2021

46698064392_81d0392644_k.jpg

Hanne Løhr Sandnes (stående ved hodeenden), Kristin Gudmestad Johnsen (tar øretemperatur), Hilde Kristin Landmark Steinsbø (ved fotenden), Marit Karin Bru Nester (liggende i seng) og Helga Kjerstine Langhelle Freyer (står med blærescanner) er noen av bidragsyterne til forbedringsarbeidet på avdelingen.

Da pasientene kom til 2 øst postoperativ avdeling, var de kalde i huden. Noen skalv og opplevde en indre frost. I tillegg hadde mange pasienter overfylte blærer.

– Ved kroppstemperatur under 36 grader, og særlig ved kroppstemperatur på lavere enn 35,2, øker faren for blødning, infeksjon og smerter. I tillegg forlenges liggetiden og narkosestoffene brytes langsommere ned. Overfylte blærer kan gi midlertidig eller permanent skade av urinblærefunksjonen, sier Helga Kjerstine Langhelle Freyer, avdelingssykepleier ved 2 øst postoperativ avdeling.

Dette gjorde de

De skjønte noe måtte gjøres:

  • De tok opp utfordringen på samarbeidsmøte for sykepleieledelsen i øst (sengepost 2AB og dagkirurgi øst, anestesi, operasjon og postoperativ).
  • De oppfordret til å bruke dyner og tepper både før og etter operasjon. I tillegg ventet de med å kle av polikliniske/dagkirurgiske pasienter til de måtte.
  • De målte øretemperatur på alle pasienter som kom til 2 øst postoperativt.
  • De kjøpte engangsdyner (som også brukes på dagkirurgien i Hillevåg).
  • De økte oppmerksomheten rundt overfylte blærer.
  • Ga medarbeidere tid til å ta e-læringsprogrammet «Unngå overstrekk – tøm blæren ofte».
  • Kartla urinblærestatus hos alle voksne pasienter på avdelinger i 14 dager.

Og resultatene kom med den ekstra innsatsen. Flere pasienter hadde normal kroppstemperatur ved overflytting fra operasjon og under oppholdet på postoperativt.

Felles innsats gir uttelling

– Vi erfarte at felles innsats gir uttelling til pasientens beste. Vi så det var viktig å innføre måling av temperatur som en integrert del av postoperative observasjoner - på lik linje med andre parametere. I tillegg lærte vi mye om hvordan vi skal jobbe med å unngå overfylte blærer, fortsetter avdelingssykepleieren.

Å vinne pasientsikkerhetsstipende inspirerer til mer lignende forbedringsarbeid.

– Å få en sånn annerkjennelse gir optimisme og arbeidsglede. Takk til kollegaer som bidro og som er avgjørende for gjennomføring og oppfølging. Og tusen takk til teamet i øst for godt samarbeid, sier Langhelle Freyer.

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe

Hun oppfordrer kolleger til å bruke kompetansen sin og ta tak i områder som vi ser kan forbedres.

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Ikke gap over for mye, men konsentrer deg om et område om gangen. Finn gode medspillere og bruk ressurspersonene som jobber med pasientsikkerhet på sykehuset, avslutter hun.