Skal ansette ny fagdirektør

– Jeg er på jakt etter en kandidat som ønsker å være med å videreutvikle Stavanger universitetssjukehus til det beste for våre pasienter og medarbeidere. Vedkommende må ha handlekraft og gjennomføringsevne, og kunne manøvrere i grenseflaten mellom fag, politikk og ledelse, sier administrerende direktør Helle K. Schøyen.

Publisert 22.08.2022

​​Fagdirektøren leder avdeling for fag og foretaksutvikling, og er en del av ledergruppen til administrerende direktør. ​

Schøyen understreker at den nye fagdirektøren vil være en sentral premissleverandør i arbeidet med Nye SUS og det omfattende omstillingsarbeidet som er knyttet både til innflytting i nytt sykehus, mellomfasen og planleggingen av videre byggetrinn. 

– Jeg håper vi får mange gode søkere, og oppfordrer alle som er interesserte til å ta kontakt med Hans Petter Karlsen i Habberstad eller meg, sier Schøyen. 

Rekrutteringsprosess

Helse Stavanger har engasjert en ekstern konsulent fra Habberstad i prosessen, og stillingen er lyst ut både internt og eksternt. Søknadsfrist for stillingen er 18. september. 

Her finner du stillingsannonse med kontaktinformasjon. 

Utlysningen kommer etter at nåværende fagdirektør, Eldar Søreide, ble rekruttert av Universitetet i Stavanger til stillingen som dekan for det helsevitenskaplige fakultet​. Eldar Søreide har vært fagdirektør siden 2017.