Sandnes DPS: fortsetter med en sengepost

Klinikken har funnet en løsning som gjør at den ene sengeposten kan drives videre.

Publisert 30.03.2023

 Det er jeg svært glad for, både av hensyn til pasienter og pårørende og ikke minst med tanke på alle medarbeiderne ved Sandnes DPS som har et stort engasjement for arbeidet sitt, sier klinikksjef Sølve Braut.  

Mangel på psykiatere gjør at Helse Stavanger må legge​ ned sengeplasser på Sandnes DPS. Det har fram til nå vært usikkert om klinikken ville klare å drifte én av sengepostene videre. 

Klinikksjef Sølve Braut informerte i personalmøte på Sandnes DPS denne uken om at klinikken har funnet en løsning for videre drift som blant annet innebærer rokering av egne medarbeidere, og innleie av psykiater. Dette betyr at kun den ene posten, post B, blir lagt ned. Begge sengepostene skal driftes fram til sommeren 

 ​Selv om jeg helst skulle sett at vi hadde klart å drive alle sengene videre, har vi i alle fall funnet en løsning som gjør at vi slipper å legge ned alle sengene, sier han. 

Dette skjer framover

  • Sandnes DPS har to sengeposter – B og C på Varatun. Begge postene vil bli driftet frem til 16. juni. Da vil postene bli slått sammen i tråd med det som tidligere har vært planlagt for ferieavvikling.   
  • Medarbeidere vil gå i sommerturnus og ha samdrift fram til og med 13. august. 
  • Medarbeidere som får endret arbeidssted og / eller oppgaver, begynner med det etter sommeren, fra og med 14. august. 
  • Klinikken jobber videre med å finne kompenserende tiltak for pasientflyt etter at post B stenger, blant annet ser en på om det går an å drifte videre spesifikke brukerstyrte senger. 
  • Ingen medarbeidere vil miste jobben. Klinikken vil følge omstillingsprogrammet til Helse Stavanger, og det vil bli gjennomført omstillingssamtaler med hver enkelt i løpet av april.

Bilde av en bygning som huser Sandnes disktriktspsykiatriske senter (DPS).
​​​Sandnes disktriktspsykiatriske senter (DPS).