SESAM-jubileum:

Sammen for eldres helse og livskvalitet i ti år

De forsker på om blåbær kan forebygge demens og setter eldre med demens på skolebenken. I WiseAge-festivalen samles flere hundre til diskusjon og fagutvikling, mens studiene PROTECT Norge og SHAPE åpner store internasjonale samarbeid. Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, SESAM, har utviklet seg kolossalt i løpet av ti år.

Martha Therese Gjestsen, SESAM
Publisert 08.12.2020
Sist oppdatert 06.12.2022

Det startet med fem dedikerte fagpersoner for ti år siden. Nå driver SESAM nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling for å bedre hverdagen til eldre.  ​

- Det har vært en fantastisk utvikling, sier senterleder Ingelin Testad, som selv har blitt professor i løpet av perioden.

Ti år har gått siden SESAM ble etablert som regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling av Helse Vest. Fem fagpersoner har blitt til over 50.
 
- Vi så behovet for å styrke forskningen og fagutviklingen innen eldremedisin. Vi ville også bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste, kommune, pasient og pårørende. Dette ville vi gjøre gjennom nettverksbygging og aktiv deltakelse fra alle parter, sier Testad.

Det kommer blant annet til uttrykk gjennom ulike fagnettverk, utstrakt kursvirksomhet i kommuner i hele Helse Vest sitt nedslagsfelt, i tillegg til undervisning på universitet og høgskoler, foredrag i ideelle lag og foreninger.

personer ser mot kamera ute

PROTECT Norge-prosjektet er et av SESAMs internasjonale forskningsprosjekt nå. Fra venstre står WiseAge-koordinator Ane Haugland, professor og forskningsleder Dag Aarsland (også prosjektleder i PROTECT UK Kings College London), forskningskoordinator Martha Therese Gjestsen, ph.d.-stipendiat Jon Arild Aakre, professor, SESAM-senterleder og prosjektleder i PROTECT Norge, Ingelin Testad, forskningskonsulent Mona Halvorsen, administrasjonskonsulent Helen Guthormsen Wigestrand, og forskningskonsulent Nina Ailin Mæland.

Mangfold av prosjekter

SESAM har til enhver tid omkring 20 aktive prosjekter innen helse og medisin. De har bygget opp en av de beste kunnskapsdatabasene om Lewy-legeme demens i verden. Et annet sentralt område er brukerskoler for personer med demens. Først var det demensskoleprosjektet, som nå har blitt utviklet til et EU-prosjekt kalt SHAPE. De siste fem årene har de også hatt en egen satsing på ehelse og helseteknologi - der samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster er sentralt.

to damer som ser på hverandre

Demensskolen startet på SESAM, men nå har det blitt utvidet nasjonalt og utviklet til et EU-prosjekt.

Samarbeidet med sykehjem er tett gjennom et eget nettverk for forskningssykehjem, FOKUS. FOKUS-sykehjemmene deltar aktivt i forskningen både med å samle data, men også med å finne ut hva det bør forskes på.

Brukermedvirkning i forskning

"Eldre som ressurs» har vært en kjerneverdi i SESAM siden oppstart. For å jobbe systematisk med å bruke eldres kompetanse og erfaring i forskning og kunnskapsutvikling, ble WiseAge etablert i 2017.  WiseAge arbeider med å involvere brukere i forskning og kunnskapsutvikling i vårt aldrende samfunn. På den måten sikres det at forskningen er relevant for den det gjelder. 

fem personer smiler mot kamera

WiseAge består av personer over 65 år, som bidrar inn i SESAMs forskning.

Mange samarbeidspartnere

SESAM er sentralt plassert på Stavanger universitetssjukehus (SUS) sammen med to poliklinikker, alderspsykiatrisk og geriatrisk. Den korte veien til klinikken er viktig for gjensidig kunnskapsutveksling. Ingelin Testad har gjennom disse ti årene drevet SESAM til å bli en aktiv forskergruppe på SUS. Åtte doktorgrader og flere hundre forskningspublikasjoner er resultatet så langt.

Forskningsleder professor Dag Årsland er inne på listen over verdens mest siterte forskere, uansett fagfelt. I Norge er han på femteplass. Det har også blitt fruktbare samarbeid med solide miljøer som Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, King’s College London og University of Exeter.

- Det er veldig spennende å bli store og ha prosjekter ute i verden, men vi tenker alltid på hvem vi jobber for. Det er de mest sårbare eldre, og de fortjener god livskvalitet gjennom hele livet, poengterer Testad.

- SESAM framstår som et forbilde for SUS sin forskning. Aktiviteten er veldig høy og kvaliteten likeså. Og ikke minst har SESAM vært bevisste på - og sørget for - brukermedvirkning på høyeste nivå. Hele SUS er stolte over dette, og vi gleder oss til fortsettelsen,  sier forskningsdirektør Svein Skeie ved SUS.

Vil bli senter for fremragende forskning

SESAM søker stadig utvikling. I høst sendte de av gårde første del av en søknad til Norges Forskningsråd om å bli senter for fremragende forskning.

- Når vi fram med denne søknaden, kan vi løfte forskningen enda et par hakk opp de ti neste årene. Framover er vi omforent om at behandling, omsorg og teknologi innen demensfeltet står sentralt, sierIngelin Testad.