Samler toppforskere i Stavanger for å lage globale retningslinjer

Omtrent 3 av 10 personer med demens har skrøpelighet – en tilstand som forverrer livskvaliteten til de berørte. Nå samler SESAM eksperter fra hele verden for å utvikle globale retningslinjer for å forebygge skrøpelighet ved demens.

Publisert 08.05.2024

Den 13. – 16. mai arrangerer Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling SESAM-dagene. 

Nytt i år er at kompetansesenteret også skal være vertskap for Norges første internasjonale konferanse om demens og skrøpelighet – «International Congress on Dementia, Frailty, and Sarcopenia: Advancing Research, Enhancing Care, and Promoting Healthy Aging».

Gir alvorlige konsekvenser

Skrøpelighet er en tilstand som gir mindre motstandskraft mot sykdom, og er vanlig blant eldre voksne. 

Forekomsten av skrøpelighet hos personer med demens varierer fra 25 prosent til over 50 prosent, og gir betydelige konsekvenser for livskvaliteten.

– Kombinasjonen av demens og skrøpelighet øker sjansen for fall. Ofte trenger man flere sykehusbesøk og har større behov for hjelp fra pårørende. I ytterste konsekvens kan skrøpelighet gi kortere levetid, sier Miguel Borda. Han er spesialist i geriatri, forsker ved SESAM og leder for kongressen.

Skrøpelighet forblir ofte uoppdaget, og det er lite kunnskap og bevissthet om tilstanden i befolkningen. I kombinasjon med demens, øker risikoen for at man havner på sykehjem.

– Skrøpelighet ved demens er alvorlig, og vi må sette det på agendaen for å kunne forbedre livene til de berørte, legger Borda til.

En mann iført en grå genser
Forsker og spesialist i geriatri Miguel Borda leder kongressen.

Lager internasjonale retningslinjer

I tillegg til å presentere ny forskning, skal de internasjonale forskerne sammen utvikle nye retningslinjer for forebygging og behandling av skrøpelighet ved demens. SESAM skal også etablere en internasjonal forskningsgruppe som skal fortsette å forske for å finne globale løsninger.

Initiativet støttes av EUs fellesprogram Neurodegenerative Disease Research (JPND).

– Dette har stor klinisk og folkehelsemessig betydning, og sier noe om forskningsmiljøet vi har her på SESAM og SUS. Vi er ikke bare verdensledende på demens, men også i geriatri, sier Borda.

Konsekvenser av skrøpelighet ved demens

  • Man opplever oftere problemer med balanse og mobilitet, som øker risikoen for fall og skader.
  • Enkle oppgaver, som å kle på seg selv eller spise, blir vanskeligere.
  • Man er oftere syk og har behov for sykehusinnleggelser, noe som belaster både pårørende og helsevesenet.
  • Mange føler i større grad på man på ensomhet, tap av uavhengighet og redusert livsglede.
  • I ytterste konsekvens kan skrøpelighet ved demens føre til alvorlige helsekomplikasjoner og forkortet levetid
  • Som pårørende kan skrøpelighet ved demens være både en følelsesmessig og fysisk belastning.

Les mer om SESAM