Roche får kontrakt om å levere analysehall til nye SUS

Roche Diagnostics Norge og Helse Stavanger har inngått kontrakt om å levere analysehall til det nye universitetssykehuset i Stavanger. Avtalen har en samlet verdi på vel 148 millioner kroner inkludert mva.

Publisert 24.08.2020
Sist oppdatert 23.08.2022
Kontrakt for analysehall tildelt

Roche skal levere analysehall til nye SUS. Ill. Roche


Avtalen inkluderer utstyr til laboratorieautomasjon og analyseinstrumenter, samt driftskostnader og forbruksmateriell i ti år. 

Analysehallen på nye SUS er sentral for å utføre analyser av blod-, vev- og urinprøver og å sikre at analysene gjennomføres korrekt, raskt og med høy kvalitet. 

Det utføres daglig 29000 analyser fordelt på 175 ulike analyser i analysehallen på SUS per i dag, og antallet vil trolig øke fremover. I tillegg er det høye forventninger til at resultatene skal komme raskt.

- Vi er glade og stolte over å få være med på å gi dette bidraget til å løfte helsetjenesten i Stavanger, Rogaland og omegn. Det nye universitetssykehuset kommer til å bli et innovativt praktbygg, og vi er svært fornøyde med at vårt tilbud vant frem. Vi ser frem til å levere både teknologi og kunnskap til det nye sykehuset, sier Daniel Malarek, administrerende direktør i Roche Diagnostics Norge.

Analysehallen er høyteknologisk og betyr mye for både personell og pasienter, som får prøveresultatene sine analysert og levert herfra.

Analysehall på nye SUS

Utstyr til analysehall på nye SUS, Ill. Roche
- Nå skal vi planlegge godt slik at nye SUS får på plass en topp moderne analysehall. Vi gleder oss til å fortsette et allerede godt samarbeid, sier Malarek.

- For nye SUS er det sentralt at medarbeiderne får gode arbeidsforhold som holder høy kvalitet, og det har vært styrende for prosessen. Samlet sett vil denne analysehallen levere akkurat dette, og vi ser frem til den dagen vi er oppe i drift, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for nye SUS.

Hun viser til at avtalen med Roche gir en komplett analysehall som sikrer god arbeidsflyt, gir høy analysekvalitet og er svært fremtidsrettet.