Prøvelanding med SAR Queen på Nye SUS

Tirsdag 13. juni gjennomføres prøvelanding med redningshelikopteret SAR Queen AW101 på Ullandhaug.

Publisert 07.06.2023
Sist oppdatert 12.06.2023
SAR Queen helikopter i luften.
Redningshelikopteret SAR Queen. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet.

Hensikten med øvelsen er å høste erfaringer for å ivareta sikkerheten til pasienter, ansatte og myke trafikanter når redningshelikopteret skal lande på det nye sykehuset. 

Prøvelandingen gjennomføres av Stavanger universitetssjukehus, med bistand fra Forsvaret og Justis- og beredskapsdepartementets NAWSARH-prosjekt.

Raskere til sykehus​

Pasienter som har vært utsatt for ulykker og hendelser fraktes til sykehus med enten ambulanse, luftambulanse eller redningshelikopter. SAR Queen er et redningshelikopter som brukes til søk- og redningsoppdrag. Hovedoppdraget deres er søk og redning, men helikopteret brukes også som en del av luftambulansetjenesten til rent medisinske oppdrag. 

I dag lander redningshelikopteret på Sola militære flyplass, før pasientene blir fraktet videre til sykehuset på Våland med ambulanse. På nytt sykehus vil pasientene bli fraktet direkte til det nye sykehuset i akutte tilfeller. 

– Med nytt sykehus får vi muligheten til å tilrettelegge for en landingsplass som kan ta imot redningshelikoptrene. Det vil gi trygghet for kritisk skadde og syke pasienter å bli fraktet helt inn til sykehuset. Det har stor betydning å levere disse direkte og uten tidstap, sier Einar Johan Tveit, avdelingssjef for luftambulansetjenesten ved SUS.

Tester vindforholdene

Det er forventet at redningshelikopteret SAR Queen vil lande en gang i uken i gjennomsnitt. Rotorvinden som oppstår når SAR Queen lander og tar av, kan oppnå styrke tilsvarende liten storm. Derfor ønsker SUS å teste vindforholdene under en prøvelanding.​

– Vi har iverksatt tiltak som bruk av vegetasjon og terrengvoller som vinddemper. Det er satt opp sikkerhetsgjerder for vindavskjerming og bruk av leskur for myke trafikanter, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør ved Nye SUS.

Ved oppstart av drift ved Nye SUS vil det være varslingssystemer som vil advare trafikanter om rotorvind ved landing. Hvilke varslingssystemer som skal tas i bruk vil bestemmes etter prøvelandingen, og det vil vurderes om eventuelle ekstratiltak er nødvendig.

Hva skjer 13. juni?

 • Det blir to landinger av SAR Queen.
 • Det vil produseres falsk røyk for å måle vind og kartlegge hvordan vindstrømmer påvirker på bakkenivå. 
 • I kort tid før landing og takeoff vil gang-, ride- og sykkelsti langs motorveien bli avstengt for gjennomgående trafikk.
 • Trafikkvakter og observatører vil være til stede.
  • ​For å observere og måle vindpåvirkningen fra helikopteret vil flere personer fra prosjektet stå fordelt rundt landingsplassen.


Tidsplan

Kl. 09:30 Sikring av området

Kl. 10:00 SAR Queen lander (landing nr. 1)

Kl. 10.15 SAR Queen lander (landing nr. 2)

Øvelse avsluttes og evalueres. Det blir pressebrief på landingsplassen.​

Talspersoner som vil være til stede ved pressebrief

 • Einar Johan Tveit, avdelingssjef for luftambulansetjenesten ved SUS
 • Kari Gro Johanson, prosjektdirektør ved Nye SUS
 • Jørn Brede Stangnes, NAWSARH prosjektet
 • Kjartan Lohne, byggeleder ved Nye SUS

Publikum og presse

 • Publikum har mulighet til å oppholde seg på tildelt blått område på gangsti nord og sør for landingsplassen.
 • Pressen inviteres til en egen pressesone nærme landingsplassen. 

Kart som viser hvor publikum og pressen kan oppholde seg på en gangsti nord og sør for landingsplassen.

​​​Kart som viser hvor publikum og pressen kan oppholde seg.