Pallion-prosjektet: Skal bedre livskvaliteten til uhelbredelige kreftsyke

Ved avdeling for blod- og kreftsykdommer skal de se på hvordan pasienter, som har mindre enn 12 måneder igjen å leve, best kan få hjelp. De har nå startet med Pallion-prosjektet.

Mirjam Klingenberg. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 23.03.2017
Sist oppdatert 26.02.2021

32524715003_43d5c41f67_k.jpg

Dette er gjengen som er med på pallion-prosjektet ved avdeling for blod- og kreftsykdommer ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Fra venstre: onkolog Mona Salkjelsvik ved ABK, sykepleier Norun Eli Hegland ved palliativt senter, avdelingssykepleier Kristin Ekill ved palliativt senter, påtroppende avdelingssykepleier Ragnhild Sviland ved ABK poliklinikk, seksjonsoverlege og onkolog Herish Garresori ved ABK, sykepleier Anette Tingstad ved 1K, onkolog/palliatør Eva Søderholm ved palliativt senter og sykepleier Hege Grewal ved 1K.

– En utfordring i dagens kreftbehandling er kompleksiteten i behandlingen - som består av blant annet kjemoterapi, strålebehandling og ressurskrevende undersøkelser mot livets slutt. Pasienter med uhelbredelig kreft får ofte dårligere livskvalitet når de får slik behandling. Tidligere introduksjon av et helhetlig palliativt tilbud kan gi bedre livskvalitet og faktisk også gi bedre overlevelse, sier Herish Garresori, onkolog og seksjonsoverlege ved avdeling for blod- og kreftsykdommer (ABK) ved SUS.

Det nasjonale pallion-studiet (palliative care integrated in oncology) innføres nå på SUS - som utgjør én av tolv kreftavdelinger i Norge som er med i studien. Studien ser altså på effekten av å innføre onkologi og palliasjon til pasienter med uhelbredelig kreftsykdom, som ikke har mer enn 12 måneder å leve, tidligere. 

75 SUS-pasienter med i studien
– Effekten av kjemoterapi mot slutten av livet kan være vanskelig å forutsi, den kan gi plagsomme bivirkninger, hyppige sykehusinnleggelser og resultere i mindre hjemmetid uten sikker overlevelsesgevinst. Vi skal se på kjemoterapibruk i livets tre siste måneder - og finne ut hva dette gjør med helsen til pasientene og deres pårørende, forklarer Garresori videre.

Nå er avdelingen godt i gang med opplæring for både leger og sykepleiere. I april begynner de med rekruttering av pasienter - det skal inkluderes 75 pasienter ved SUS. Målet er etterhvert å bruke pallion-erfaringen hos alle pasienter med uhelbredelig kreft.