Oppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapport

I januar gjennomførte Sivilombudsmannen et tilsynsbesøk ved Klinikk psykisk helsevern for voksne. Sivilombudsmannen kom med en rekke anbefalinger i sin rapport.

Publisert 16.10.2017

I Norge rammes mellom én tredjedel og halvparten av oss av psykisk lidelse i løpet av livet. Nærmere én av ti har til enhver tid betydelige psykiske plager.

– Pasienter, pårørende og medarbeidere skal behandles med omsorg og respekt. Det skal være trygt å være pasient hos oss - og det skal være trygt å gå på jobb. Sivilombudsmannens besøk har gitt oss gode og viktige innspill til forbedring, sier klinikksjef Helle Kristine Schøyen.

Flere av anbefalingene fra Sivilombudsmannen har sykehuset iverksatt tiltak for. Andre krever arbeid over tid.

Les hele besøksrapporten fra Sivilombudsmannen  (Styresak 86-17 Vedlegg 1)
Les hele oppfølgingen av Sivilombudsmannens besøksrapport  (Styresak 86-17 Vedlegg 2)


Mediekontakt: Elisabeth Stakkeland, mobil 950 75 547.