Operasjonsflyt for fremtiden under lupen

Over 40 medarbeidere som jobber med operasjoner på SUS møttes denne uken til kick off for utvikling av fremtidens operasjonsflyt på sykehuset.

Ingveig Tveranger, foto: Svein G. Lunde
Publisert 26.04.2019
Sist oppdatert 06.04.2021

Carina Sandsmark Øvestad er prosjektleder i SUS2023 OU

Carina Sandsmark Øvestad er prosjektleder i SUS2023 OU

Det er SUS2023 OU (Organisasjonsutvikling) som driver prosjektet for å involvere medarbeidere på fagfeltet til å vurdere en rekke muligheter rundt sine egne oppgaver. Møtet ble arrangert i det åpne hageatriet på SUS i god sommertemperatur. En fin ramme for starten på et viktig arbeid.

Involvere og engasjere
- Målet er å finne vei mot bedre måter å jobbe på. Det betyr at vi må involvere og engasjere fagfolkene her på SUS. Vi som jobber med tjenesteinnovasjon og fremtidens løsninger for organisasjonen har mange spørsmål og det er medarbeiderne som sitter med svarene, sier prosjektleder i SUS2023 OU, Carina Sandsmark Øvestad.

Evaluering av egne prosesser

Legger egne prosesser under lupen

Lang kartlegging og mange funn
Høsten 2018 har OU-teamet jobbet tett med fagpersonalet for å lære om prosessene, se på flyten i operasjonsfeltet og samle informasjon. Kunnskapen de nå sitter med viser at det er potensiale på mange felt. Kick-off’en ga innblikk i hovedfunn, som nå setter retningen for videre arbeid.

- Eksempler på funn er at en høy andel av strykninger skjer kort tid før planlagt operasjon, det er ofte over 50 minutters skiftetid mellom operasjoner og rundt 45% av tilgjengelig stuekapasitet blir ikke utnyttet. Her har vi muligheter, sier prosjektlederen.

Hun peker på fire hovedfelter som skal under lupen:
• Strømlinjeforme utredningsforløpet
• Helhetlig operasjonsplanlegging
• Logistikk i operasjonsarenaen
• Unødvendige pre- og postoperative liggedøgn

Arbeidet fremover vil bli gjort i mindre arbeidsgrupper, der deltakelse og prosjektplan settes sammen med aktuell avdeling/ledere. Dette arbeidet starter i de kommende ukene, og vil gradvis skaleres opp til ulike fag og arbeidspakker.

Operasjonsflyt for fremtiden under lupen

Over 40 personer fra operasjon klar for gruppearbeid

Bedre utnyttelse av tid og utstyr?
OU-prosjektet ønsker å se på hvordan SUS utnytter poliklinikker og operasjonsstuer, og hvordan pasientforløpene er planlagt. Personellet skal selv vurdere egne arbeidsprosesser. Hvordan kan vi øke kvaliteten på planlegging, redusere antall strykninger og få pasienter smidigere gjennom forløpet?

Forberedelse til nytt sykehus
- Kan medarbeidere på operasjonsfeltet bidra bedre drift på sykehuset? Og hva betyr det for operasjonsflyten at vi skal inn i nytt sykehus? Dette er noen av spørsmålene vi stiller, sier Øvestad.

Hun merker at folk er positive og klare for å gå i gang med denne prosessen.

Krevende og givende
- For å lykkes må vi sikre at fagfolk tar eierskap til arbeidet og kommer med nødvendige innspill, i tillegg til å være åpne for nye måter å se ting på. Det blir krevende og givende, slik endringer ofte er, slår hun fast.

Jobber etter velprøvde metoder
Samtidig har SUS2023 OU skodd seg godt med evidensbaserte metoder for å jobbe frem innovasjon i tjenester og oppgaveløsning. Kartleggingen har pågått lenge. Nå er teamet i gang med involvering og forberedelser til gruppearbeid, der fagfolk blir utfordret til å tenke nytt om sine oppgaver og arbeidssituasjon.

Nye løsninger testes ut
- Når vi nå involverer denne høykompetente medarbeidergruppen, blir vår jobb å sikre at prosessen går fremover og at forslag og løsninger som kommer på bordet blir satt i system. Det vi vurderer som gode løsninger vil raskt blir tatt i bruk i en mindre test, eller en såkalt pilot. Da får vi prøvd nye løsninger ut i praksis, evaluert og justert, forklarer prosjektlederen Carina Sandsmark Øvestad.

- Det er et viktig og spennende arbeid vi går i gang med. Målet er at vi sammen bidrar til bærekraft og gevinstrealisering ved å sikre et hensiktsmessig forløp for elektiv kirurgisk behandling på SUS. Samtidig gjør vi oss klare for nytt sykehus i 2023.