Nytt pasientjournalsystem på sykehuset

Stavanger universitetssjukehus (SUS) tar i bruk den elektroniske pasientjournalen DIPS Arena, mandag 28. november.

Publisert 24.11.2022
Sist oppdatert 03.02.2023

I overgangsperioden kan dette gi noe lengre ventetid ved timeavtaler og økt svartid på telefon.

– Vi ber om forståelse og tålmodighet fra våre pasienter og besøkende i forbindelse med overgangen til nytt journalsystem. Vi har i lang tid planlagt for at dette skal gå så smidig som mulig, sier konstituert fagdirektør Ottar Bjerkeset.

Overgangen til nytt journalsystem gjelder ved alle avdelinger på SUS og Jæren DPS.

Den nye pasientjournalen DIPS Arena erstatter dagens løsning, DIPS Classic, og har ny og mer moderne funksjonalitet. Overgang til nytt system er nødvendig for å sikre et effektivt og mer sikkert system i tråd med en mer digitalisert samfunnsutvikling.

– Dette er viktig både for den enkelte pasient, medarbeiderne i sykehuset og de vi samhandler med i offentlig og privat virksomhet. Innføringen av DIPS Arena vil forenkle, effektivisere og bidra til å ytterligere trygge hverdagen for pasienter, pårørende og helsepersonell, sier Bjerkeset.

Innføringen av DIPS Arena legger for eksempel bedre til rette for digital samhandling mellom pasient og behandler via helsenorge.no. ​​


For media 

Pressetelefon 477 00 999