Nye SUS: Innflytting utsettes på grunn av forsinkelse i elektroarbeidene

Som følge av manglende framdrift i elektroarbeidene, må Helse Stavanger utsette innflytting i det nye sykehuset på Ullandhaug.

Publisert 23.01.2024
Sist oppdatert 19.03.2024
En stor bygning med trær foran seg
Nye Stavanger universitetssjukehus på Ullandhaug.

Administrerende direktør Helle Schøyen redegjorde for situasjonen i et ekstraordinært styremøte tirsdag ettermiddag 23. januar.  

- Den aktuelle entreprenøren overholder ikke fremdriftsplanen. Det medfører en forsinkelse av hele byggeprosjektet. Vi ser alvorlig på dette, og for konsekvensene det har for våre medarbeidere, befolkningen i Sør-Rogaland og andre entreprenører på byggeplassen, sier Helle Schøyen. 

Hun understreker at Helse Stavanger kommer til å ivareta drift til nytt sykehus åpner, og at forsinkelsen ikke skal gå utover pasientbehandling. 

Må re-planlegge  

Uenigheten med entreprenøren skyldes ulike tolkninger av kontrakt og uenighet om avregning av oppgjør. 

- Vi har rundt 120 entrepriser, og det er ikke uvanlig at det oppstår uenigheter mellom byggherre og entreprenører i store prosjekt som dette. Som byggherre er vi opptatt av at vi skal følge opp kontrakter korrekt. Samtidig forvalter vi offentlige penger på vegne av fellesskapet, og vi kan ikke akseptere urettmessige krav, sier Schøyen.  

Planlagt innflyttingsdato var i mai 2025. Forsinkelsen medfører at flytteprosessene må reorganiseres, og at driften på Våland må videreføres lengre enn planlagt.  

- I samråd med styret må vi vurdere alle tiltak for å begrense konsekvensene av forsinkelsen, sier Schøyen.  

Usikkerhet om ny flyttedato  

Utfordringen med framdriften i elektroentreprisen har pågått siden 2022. Helse Stavanger har gjort et omfattende arbeid sammen med alle aktører på byggeplassen for å re-planlegge, slik at forsinkelsene kunne tas inn igjen.  

- Per nå foreligger det ikke opplysninger fra den aktuelle entreprenøren om når de forsinkede elektroarbeidene vil bli utført, og vi kan derfor ikke si når innflytting kan skje. Vi jobber med å få klarlagt dette, sier Schøyen. 

Konsekvensene av utsatt innflytting er betydelige, både praktisk og økonomisk.  

På grunn av alvoret i situasjonen, at innflyttingen utsettes og at det berører mange, både entreprenører og medarbeidere på SUS, mener Helse Stavanger det er riktig og nødvendig å informere offentlig om dette.  

Helse Stavanger vil komme tilbake med mer informasjon om både tidspunkt for innflytting og andre konsekvenser. 

For mediehenvendelser:

Ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Helga Strand Vestbø, mobil 990 95 111.