Nye SUS: Hovedtillitsvalgte og vernetjeneste på befaring

I fire mindre grupper har hovedverneombudene og de hovedtillitsvalgte på SUS besøkt mock-up av pasientrommene på Nye SUS i besøkssenteret på Ullandhaug, etterfulgt av en befaring på byggeplassen.

Publisert 30.04.2021
HTV-HVO på befaring på Nye SUS

HTV-HVO på befaring på Nye SUS

– Det var nyttig å få en omvisning for å få bedre forståelse for hvordan det hele blir til slutt. Det er lettere å forstå tegningene når man har vært på byggeområdet. Vi fikk også et godt innblikk i hvor de forskjellige byggene blir liggende i forhold til hverandre og reelle avstander i Nye SUS, sier Therese Egenæs, som er tillitsvalgt for Yngre Legers Forening (YLF).

Rom i full størrelse
Egenæs er en av dem som nylig besøkte Nye SUS sitt besøkssenter i HelseCampus Stavanger, i Innovasjonsparken like ved byggeplassen. Her er det bygget opp to pasientrom og et sengetun, i en såkalt «mock-up». En mock-up er en modell i full størrelse, som viser nøyaktig slik det blir i det nye sykehuset. Rommene er en fin mulighet til å oppleve reelle omgivelser før sykehuset er ferdig.

– Dette var nyttig. Å få se området og hva som er tenkt er bra. P-huset til ansatte var jo en aha-opplevelse når vi fikk se det i virkeligheten! Og veldig kjekt å få se pasientrommene og ikke minst hvor stort det er. Gleder meg til videre fremdrift, sier Grethe Øglænd, hovedtillitsvalgt i Akademikerforbudet.

Mock-up1.jpg

Norges største byggeplass
Etter besøket i mock-upen (bildet over) flyttet gruppene seg til byggeplassen, der alle sjekket inn i vakten for å få på vernesko, hjelm, synlighetstøy, hansker og briller. De ble også registrert inn på byggeplassen. Alt dette er sikkerhetsrutiner for til enhver tid å kjenne til hvem som er innenfor byggegjerdene og kunne varsle om det er behov.

– Det er av stor verdi for vernetjenesten å få besøke det som per i dag er Norges største byggeplass. Det å se råbyggene reise seg og den kompleksiteten det er å drive dette prosjektet, gjør oss ydmyke og stolte over å være en del av, sier Marius Bergeslien Malmo, foretakshovedverneombud.

Han påpeker at byggeprosessene også fører til diskusjoner og utfordringer.

– Arealbehov, garderobefasiliteter, kollektivakser og parkering er noen temaer som hyppig blir kommentert og diskutert. Involvering av medisinske- og administrative fag har derfor vært helt avgjørende for et så optimalt resultat som mulig innenfor de gitte rammene. Gode arbeidsforhold er obligatorisk, og noe av det viktigste for godt arbeidsmiljø mener vi. Mye ligger til rette for at Nye SUS vil kunne oppfylle dette, sier Malmo etter befaringen.

Aula.jpg

Nyttige tilbakemeldinger
Befaringen på byggeplassen var en stor runde der gruppene fikk se aulaen (bildet over), akuttmottaket, varegården, B-bygget, A-bygget (det største pasientbygget), hovedinngang, ringen og føden. I tillegg fikk de et godt inntrykk av byggenes størrelse og plassering.

– Målet er å kunne vise frem hvordan rommene virkelig blir for alle på SUS i tur og orden. Vi har også brukt mock-upen til å teste en rekke ulike tekniske sider av bygget før vi ruller ut i stor skala på byggeplassen. Det er fint å få tilbakemeldinger på våre kollegaers opplevelse av dette, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS.

Flere av representantene for de hovedtillitsvalgte (HTV) og vernetjenesten (HVO) kom med tilbakemeldinger som blir diskutert videre i prosjektet.

Flere besøk – etter hvert

– Det er viktig at våre tillitsvalgte og vernerepresentanter er oppdaterte på byggeprosjektet. Smittesituasjonen gjør dette krevende og derfor måtte vi dele det opp, sier Helle Schøyen, administrerende direktør på SUS.

Byggeprosjektet og ledelsen ved SUS skal nå ta stilling til hvordan fremtidige befaringer skal organiseres, slik at dette blir gjort på en sikker måte for de som jobber på byggeplassen og en hensiktsmessig måte for medarbeidere på SUS. Pandemisituasjonen legger i tillegg føringer for dette, noe som vil reflekteres i planlagte besøk i de kommende måneder.