Nå kommer dialogmeldingene mellom fastlege og sykehus

Fastlegene og sykehuslegene er avhengig av god dialog om pasientene sine. Nå skal dialogmeldinger gjøre jobben enklere.

Caroline Aspelund. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 11.05.2017

Apeland - face.jpg

Overlege på nyreseksjonen, Terje Apeland, var en av de første på sykehuset som fikk en dialogmelding. På kort tid fikk han både sjekket henvendelsen og svart fastlegen.

Løsningen vil gjøre det mulig for elektronisk dialog mellom fastleger og behandlere på sykehuset. All kommunikasjon i dialogmeldingene dokumenteres i pasientens journal.

– Dette er en effektiv kommunikasjonsform, sier overlege på nyreseksjonen, Terje Apeland.

Han var blant dem første som mottok en dialogmelding, og fikk mulighet til å teste det ut. Han er overrasket over hvor enkelt det var å motta og sende svar, og håper dette vil bidra til en reduksjon av antall telefonsamtaler mellom helsepersonell.

Fastlegens perspektiv

Målet med dialogmeldinger er å erstatte brev og telefonsamtaler - og skal bidra til å redusere antall unødvendig innleggelser i sykehus. 

– Vi har ønsket et system som dette lenge, sier Jan Robert Johannessen, fastlege og praksiskonsulent, og legger til: 

– Som fastlege er vi avhengig av samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Vi bruker blant annet mye tid på å orientere oss om hvem vi skal ta kontakt med hvis vi har spørsmål. Med dialogmeldingene kan vi spare tid og jobbe mer effektivt, sier Johannessen, og sier at typiske spørsmål i dialogmeldinger kan være om epikrise, prøver og prøvesvar, og medikamenter.

Hvordan det håndteres på SUS 

Løsninger er pilotert med gode tilbakemeldinger, og ble åpnet for bruk i går, 10. mai.  

På sykehuset er det henvisningskontoret som mottar meldingene - og fordeler dem deretter til riktig avdeling eller behandler - avhengig av innhold i meldingen. Noen av dialogmeldingene kan de også svare på selv. 

– Vi ønsker blant å redusere antall feilsendte henvisninger og spørsmål om epikriser. Vi bruker mye tid på telefon til dette arbeidet. Dessuten er det viktig for oss å kunne avlaste behandlerne våre der dette er mulig. Vi håper og tror at dialogmeldingene kan bidra til dette, sier Hege Larsen Vuyk, avdelingssjef for henvisningskontoret.

Journalsystemet

Allerede de første timene etter at systemet ble åpnet, er det kommet inn flere dialogmeldinger til ulike avdelinger og behandlere på sykehuset.

Dialogmeldingene registreres hos henvisningskontoret, og sendes deretter til avdelinger eller behandlere som «dokumenter til vurdering» i pasientjournalsystemet DIPS.

Dialogmeldingene erstatter ikke dagens pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) - som brukes i samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ved innleggelse og utskrivelse. Dialogmeldingene skal være en ren kommunikasjonskanal. 

Fastlege Jan Robert Johannessen.

Fastlege Jan Robert Johannessen gleder seg til å ta i bruk dialogmeldinger, som er et nasjonalt prosjekt. Han har selv vært involvert i piloten i Helse Vest, og er godt fornøyd med mulighetene dialogmeldingene gir.

Henvisningskontoret på SUS.

Henvisningskontoret på SUS har forberedt seg godt på å ta imot de første meldingene. Her sjekker Hege Larsen Vuyk og May-Gunn Maudal de første meldingene som er kommet inn. 

Spørsmål om dialogmeldinger?

Ole Christian Langlo
Seniorrådgiver, SUS