Mer tid med pasienten og bedre struktur i arbeidsdagen

Det er tilbakemeldinger etter at Stavanger universitetssjukehus (SUS) har drevet tjenesteinnovasjon frem mot nytt sykehus. Nye rutiner er utviklet og satt ut i livet av medarbeiderne selv.

Publisert 21.10.2020
Sist oppdatert 19.10.2022
Jobber etter

Malinn Pedersen og Tommy Brakstad, avdelingssykepleiere på 6G og H, Henrik Hætta, seksjonsoverlege 6G, Kari Jøssang, prosjektdirektør OU, Anne Ree Jensen, klinikksjef og Helle Schøyen, administrerende direktør på SUS.

Hvordan jobber vi best mulig i nytt sykehus? Og hvordan setter vi pasienten i sentrum for det vi gjør? 

Det er spørsmål som over 20 ansatte på de gastrokirurgiske avdelingene 6G og 6H har jobbet med i ti måneder, for å lage rutiner som passer i nytt sykehus. Alle yrkesgruppene jobber for å utvikle forsvarlig tjeneste og gode løsninger i samarbeid med Nye SUS organisasjonsutvikling.

Svaret er økt pasientinvolvering der pasienten er mer informert og mer inkludert i sin egen behandling ved bruk av pasientnær dokumentasjon (mobil arbeidsstasjon) og pasienttavle med informasjon om hvem som er ansvarlige for pasienten, plan for dagen og når de skal skrives ut.

- Vi har vernet om verdiskapende tid med pasienten og vi har flyttet mye av behandlingen inn til og sammen med pasienten. Samtidig har vi strukturert arbeidsdagen på en ny og mer oversiktlig måte som frigjør tid og ressurser, sier Henrik Hætta, seksjonsoverlege 6G.

- Dere har klart å komme tettere på pasienten og det bidrar til involvering og trygghet. For personalet gir utviklingsarbeidet bedre oversikt, økt teamfølelse og at dere drar lasset sammen. Dette er meget lovende, sier Helle Schøyen, administrerende direktør, SUS.

Gjennom en rekke workshops er nye rutiner og løsninger jobbet frem, der et tverrfaglig team har utviklet arbeidsprosesser for å sikre samkjøring av arbeidshverdagen. Mange «gamle» rutiner er tatt bort og erstattet av nye som kombinert med teknologi gjør hverdagen smidigere og mer strukturert for personalet. Det fører til mer tid med pasientene, og mindre tid på gjentakende møter.

- Når vi skal utvikle fremtidens helsetjeneste må vi ha god forankring på sengepostene og sterkt engasjerte og motiverte avdelingssjefer og avdelingssykepleiere, og det har vi klart her. En god indikasjon på at vi gjør noe rett er tilbakemeldingene fra både pasienter og kolleger, sier Kari Jøssang, prosjektdirektør for organisasjonsutvikling nye SUS.

Pasienter melder tilbake at de føler seg godt ivaretatt når informasjonen de gir blir dokumentert direkte inn i systemene og de får svar på spørsmål uten at pleier eller lege må forlate rommet. De setter stor pris på at de har en pasienttavle lett tilgjengelig hvor behandling og ansvarlig pleier og lege er oppført. Faste rutiner oppført på tavlen gir oversikt over det som skal skje fremover.

- Medarbeidere melder om god teamfølelse og det er veldig godt og trygt å være på jobb når alle føler at man drar lasset sammen. Den enkeltes arbeidsbelastning og oppgaver er mer oversiktlig for hele teamet og det er enklere å få hjelp hvis det trengs, sier Hætta.