Nytt forskningsprosjekt for leger i spesialisering:

Bruker VR for å lære om sjeldne sykdommer

Hvordan kan leger i utdanning få god opplæring på sjeldne, men alvorlige og akutte sykdommer? Virtuell virkelighet, eller såkalt VR (virtual reality), kan være løsningen. Stavanger universitetssjukehus (SUS) tester nå ut dette i et nytt forskningsprosjekt, «Medical trainer».

Mirjam Klingenberg. Foto: Caroline Aspelund.
Publisert 15.12.2020
Sist oppdatert 06.12.2022

– I løsningen møter leger i spesialisering, såkalte LIS-leger, et digitalt behandlingsrom med pasienter. Her kan legene øve på å samle inn informasjon fra pasientene, sånn at de kan finne riktig diagnose. De kan blant annet ta blodprøver, røntgen og lytte på hjertet og lungene til pasientene, sier Camilla Normand, avdelingssjef for LIS-leger ved Mottaksklinikken og prosjektleder for «Medical trainer» ved SUS.

Lege i spesialisering prøver vr-briller

Gjennom brillene tas Maryam Amith, lege i spesialisering, inn i et virtuelt akuttmottak på sykehuset.

Hvert år utdanner SUS leger i spesialisering, også kalt LIS-leger. Til vanlig er legene avhengig av å møte reelle pasienter for å lære seg det de trenger. Det kan være utfordrende å få nok erfaring med sjeldne og alvorlige sykdommer, nettopp fordi disse møter man sjelden. Hvis en pasient ikke får rask og riktig behandling, kan det få alvorlige konsekvenser.

– Nå kan LIS-legene øve seg på å diagnostiere og oppdage sjeldne sykdommer på de virtuelle pasientene, sier Normand videre.

seks personer smiler mot kamera

Fra venstre ser du Johanne Hollevik, Maryam Amith med VR-briller og Ida Høiland Hove, alle tre leger ved SUS, Camilla Normand, avdelingssjef for LIS-leger ved Mottaksklinikken og prosjektleder for "Medical trainer" og Bård Magnus Sødal og Kay Tomas Bertheussen fra Bouvet.

Gir bedre vurderinger og behandling

For nå har sykehuset fått støtte fra Rogaland fylkeskommune for å undersøke effekten av VR i medisinsk opplæring. Det er SUS og IT-selskapet Bouvet som står bak utviklingen av den virtuelle opplæringen.

– Målet er å gjøre LIS-legene bedre forberedt til å kunne gjøre gode vurderinger, sier Normand videre.

VR er teknologi som gjør det mulig for brukerne å se og interagere i et digitalt simulert miljø.

Bruker ekte pasientdata

– Teknologien er designet for å fylle hele synsfeltet vårt med skjermer innebygd i egne briller. Løsningen skal forberede LIS-legene på scenarioer de vil møte i det virkelige liv. Vi var derfor avhengige av realistisk pasientdata, sier områdeleder Anders Stensland i Bouvet og fortsetter:

 – Vi har fått realistisk pasientdata fra SUS for hvert scenario. For eksempel kan det være feil i hjertelyden og noe galt i blodverdiene, mens lungelyd og røntgen er normale. Vi har stor tro på at løsningen vi utvikler med SUS også vil ha verdi for samfunnet. Når du går til legen din eller kommer inn på sykehuset, vil du jo at den skal kunne stille riktig diagnose, sier Stensland.

Se også sak fra NRK Rogaland på forskningsprosjektet.

Fakta

  • Forskningsprosjektet Medical Trainer tester ut om VR kan gjøre leger i utdanningsløp bedre rustet til å diagnostisere og behandle pasienter med sjeldne og alvorlige sykdommer. 
  • De er SUS og IT-selskapet Bouvet som står bak utviklingen av den virtuelle opplæringen.
  • Forskningsprosjektet testes ut på LIS-leger ved SUS fra september 2020.Resultatene kommer etter at prosjektet er avsluttes januar 2021.
  • Bouvet har jobbet med VR i noen år. De har tidligere utviklet en digital tvilling av Ryfast-tunnelen for sikrere opplæring i tunell med VR. De har også laget en samhandlingsplattform som hjelper feltarbeidere utføre arbeidsoppgaver enklere med AR-systemet HoloLens. De opplever at flere har fått øynene opp for at VR kan gi god læring og ikke bare brukes til spill og lek.
lege i spesialisering med vr-briller på

Avdelingssjef Camilla Normand på Stavanger universitetssjukehus veileder Maryam Amith.