Legger ned sengeplasser på Sandnes distriktspsykiatriske senter (DPS)

Mangel på psykiatere gjør at Stavanger universitetssjukehus (SUS) må legge ned døgnsenger på Sandnes DPS.

Publisert 15.03.2023
Sist oppdatert 30.03.2023
– Det er en fryktelig lei situasjon. Jeg skulle gjerne sett at vi hadde klart å drive videre. Men når vi ikke har nok spesialister, er det dessverre ikke forsvarlig å videreføre døgntilbudet på Sandnes DPS, sier klinikksjef Sølve Braut.   
 
Det har vært store rekrutteringsutfordringer ved Klinikk psykisk helsevern voksne over lengre tid. Det gjelder i hovedsak spesialister, både leger og psykologer. Dette har medført at driften er svært sårbar ved flere enheter. 
 

Ikke forsvarlig å drive videre  

Klinikk psykisk helsevern voksne har de siste årene iverksatt flere tiltak: innleie av spesialister fra vikarbyrå, rekruttert fra utlandet og konstituert leger i spesialisering 3 (LIS3) som overleger.I tillegg har klinikken jobbet systematisk med å fordele spesialistene på en best mulig måte. 
 ​
Ifølge Braut er mangelen på spesialistkompetanse særskilt utfordrende for Sandnes DPS. 
 
– Utfordringene har økt den siste tiden. Til tross for at vi har gjennomført en rekke tiltak, er vi dessverre kommet dit at vi per dags dato ikke kan drifte sengepostene på en forsvarlig måte, sier Braut.  

Handler ikke om økonomi 

I første omgang innebærer det at klinikken må legge ned en av to sengeposter fra og med 1. mai. Det tilsvarer 13 senger. Dersom klinikken ikke lykkes med å finne en varig løsning for å håndtere spesialistmangelen på Sandnes DPS innen utgangen av mars, vil også den andre sengeposten bli lagt ned i løpet av våren 2023.   
 
Braut understreker at dette ikke handler om økonomi. 
 
Vi vil forsøke å kompensere for manglede døgntjeneste med å ansette flere i polikliniske stillinger. I tillegg vil vi vurdere å åpne flere senger ved Stavanger DPS, men dette vil blant annet kreve at DPS-et blir tilført flere LIS-leger eller psykologer, sier han.  
 

Hva betyr dette for pasientene?  

  • Pasienter som bor i området som tilhører Sandnes DPS (Sandnes, Strand og Hjelmeland kommune), og som trenger innleggelse ved et DPS, vil fortsatt få dette.  
  • Dersom begge sengepostene må legges ned, vil pasientene få tilbud enten ved Sola DPS eller Stavanger DPS.  
  • Dersom én av sengepostene ved Sandnes kan driftes videre, vil pasientene få hjelp fra denne sengeposten. De andre DPS-ene vil bistå etter behov.  
  • Dette vil ikke berøre sengeantallet sykehuspostene på Våland, og alle som trenger øyeblikkelig hjelp vil få det.   
  • Nedleggelse av sengeposten(e) vil ikke ramme det polikliniske tilbudet ved Sandnes DPS, FACT Sandnes, ettervernspoliklinikken (EVP) og akutt ambulant team.  
  • Klinikkledelsen vil ha dialog med kommunene og brukerorganisasjonene om tilbudet fremover. 

Hva betyr dette for medarbeidere?  

  • Ingen medarbeidere vil miste jobben som følge av avviklingen.  
  • For mange medarbeidere vil det bety at der endret arbeidssted, og i noen tilfeller også endrede arbeidsoppgaver.  
  • Klinikkledelsen vil i tiden framover ha en nær dialog med medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjeneste og følge foretakets omstillingsprogram.   ​

Mediehenvendelser

For mediehenvendelser, kontakt kommunikasjonsdirektør Helga Strand Vestbø på mobil 99 09 51 11. 
 
 
 
Bilde av en bygning som huser Sandnes disktriktspsykiatriske senter (DPS).

Sandnes disktriktspsykiatriske senter (DPS).