Kunstnere klare for nye SUS

Fire kunstnere er klare for å levere arbeider til det nye universitetssykehuset. Samtidig pågår det konkurranser og planlegging av kunstprosjekter på flere områder.

Ingveig Tveranger
Publisert 28.05.2020
Sist oppdatert 02.05.2022
Dybvig

Ill: Dybvig fra oppdrag til Godlia skole

- Fire dyktige kunstnere har levert inn skisseforslag som vi er veldig fornøyde med, og som skal videreutvikles for best mulig tilpasning til driften på sykehuset. Dette utsmykningsarbeidet skal plasseres i 2. etasje i «Ringen», og hver kunstner har et areal på ca 120 m2, sier Therese Øvernes, leder for prosjektering i SUS2023.

Slik ønsker prosjektet at flest mulig får oppleve denne kunsten, som besøkende, ansatt og pasient, da 2. etasjen er tilgjengelig for alle. 

- Vi håper at utsmykningen er være med på å gjøre opptrening og rehabilitering og «komme-opp-av-sengen-turene» trivelige og lystbetonte for pasienter. Samtidig som dette kan være med å bygge opp under det å finne frem, ved at man lett vet hvilke bygg man er i og hvor man er i «Ringen» til enhver tid. (Ringen i 2. etasje er den som er tilgjengelig for alle og som binder byggene sammen), sier Øvernes.

Inger Bruun skal levere 5 store oljemalerier og 2 relieffer til hjørnet på A-bygget (det store sengebygget), og hun har også foreslått å fargesette søylene i dette området. Sykehusprosjektet har også kjøpt inn to store oljemalerier som skal plasseres i inngangspartiet (1. etasje) i A-bygget.

KORO-Inger Bruun.jpg

Inger Bruun med et av sine verker

Per Dybvig har fått oppdrag med å laget et kunstprosjekt i hjørnet ved E-bygget, og der han blant annet skal boltre seg med tegninger som tilpasses vegger og de materialene som allerede er tenkt inn der.

Torbjørn Rødland, som er fotokunstner, vil ta for seg hjørnet mellom C- og D-byggene, og hans kunst vil variere mellom motiver som går fra gulv til tak og mindre formater. Temaet hans er individer som inspirerer og støtter hverandre.

Maiken Stene er landskapsmaler og har fått tildelt hjørnet ved B-bygget. Hennes forslag er tre ulike veggarrangementer av malerier og titteskap, et sittemøbel/installasjon og to malerier i korridorene som leder inn mot hjørnet. Hun har også foreslått å fargesette veggene i hjørnet.

Kunsten er presentert for kunstutvalget, som består av folk fra driftsavdelingen på SUS, SUS2023, arkitektene og KORO, og prosjektet utvikles videre sammen for å sikre omforente løsninger tilpasset driften ved SUS.

Kunst på personalrommene

Det er ca 40 pauserom (standard-, pause- og møte/pause-rom) fordelt rundt på sykehusets ulike bygg og avdelinger, og det skal utvikles egne kunstprosjekter for personalrommene.

Prosjektet ønsker å invitere fire kunstnere til å jobbe med variasjoner over samme uttrykk eller tematikk i hvert sitt kunstprosjekt. Slik kan et stort antall personalrom få egenartete verk som samtidig skaper en sammenheng mellom de ulike avdelingene i de individuelle sykehusbyggene.
 
- Kunstnerne vi vil invitere blir offentliggjort senere, men alle har en sterk egenartet signatur og en bred erfaring med produksjon av kunstprosjekter til offentlige rom. Samtlige kunstnere jobber med medier som er egnet for sekvenser eller serier, slik som fotografi, grafiske teknikker og tegning, sier Øvernes. 

Kunsten på nye SUS 

Målet med kunstprosjektet er at kunsten skal være en positiv distraksjon, vekke nysgjerrighet og være en samtaleåpner. Samtidig med at kunsten spiller med bygget skal den kunne tilføre noe nytt og representere noe som ikke nødvendigvis er rasjonelt og funksjonelt. 

Den kuratoriske rammen tar utgangspunkt i sykehuset som en trygg havn – et sted man kan søke ly. Kunsten skal være med å forsterke følelsen av trygghet og omsorg, ved å forholde seg til det humanistiske aspektet og sykehuskonteksten.

Også barne- og ungdomsavdelingen og offentlige områder i byggene som foajeer, rom for stillhet og ventesoner er en del av prosjektet.

KOROs team som jobber med kunsten til nye SUS består av kuratorer, produsent, kunstformidler, konservator og prosjektansvarlig. 

Det blir også hentet kunst fra Helse Stavangers eksisterende kunstsamling som skal rekurateres som det heter på «fint». 

Arbeidet med kunstprosjektene koordineres i et arbeidsutvalg bestående som nevnt over, av representanter fra SUS2023, SUS drift, arkitekter fra rådgivergruppen og kuratorer fra KORO. ​