Historisk samarbeidsavtale innen persontilpasset kreftbehandling

Mer enn 30 000 nordmenn diagnostiseres med kreft hvert år og antall krefttilfeller øker. Mer presis behandling vil kunne redde liv. CONNECT er et nytt initiativ med mål å sørge for at presisjonsmedisin når pasientene.

Publisert 23.12.2020
Sist oppdatert 06.12.2022
emiel_janssen.jpg

Emiel Janssen, professor og seksjonsleder ved avdeling for patologi.

Presisjonsmedisin, eller persontilpasset behandling, er en form for kreftbehandling som er tilpasset spesielt den enkelte pasient. Kort fortalt handler dette om å gi riktig medisin til riktig pasient og til riktig tid.

Nå knyttes 22 offentlige og private aktører sammen slik at kreftpasienter som kan ha nytte av persontilpasset behandling skal få tilbud om det.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) er med som partner som et av seks universitetssykehus i Norge. Over ti ledende legemiddelselskaper har også gått med i initiativet. Som representant for pasientperspektivet er Kreftforeningen sentral.

– Hele studien, som består av flere prosjekter inkludert CONNECT, vil gjøre at presisjonsmedisin vil få et enormt løft i Norge. Det vil blir bedre diagnostikk, bedre logistikk og bedre samarbeid mellom patologiavdelinger i Norge. Mange flere medikamenter vil bli tilgjengelig for utprøving, det vil bli mer individuell behandling og en mye tettere dialog mellom universitetssykehusene og legemiddelindustrien, sier Emiel Janssen, professor og seksjonsleder avdeling for patologi ved SUS.

Samler hele Norge for felles mål

Avtalen er en del av flere initiativ som vil sikre en infrastruktur og samarbeid for diagnostikk, kliniske studier, implementering av avansert presisjonsmedisin og bruk av helsedata til blant annet helseøkonomiske analyser. Dette vil etter hvert vil kunne påvirke hvordan systemet for Nye Metoder tilpasses persontilpasset medisin og behandlinger til små pasientgrupper innen kreftområdet.

– Presisjonsmedisin forandrer hele helsetjenesten og krever nye typer samarbeid og partnerskap mellom pasienter, klinikere, selskaper, regulatoriske myndigheter og betalere. CONNECT er et helt nytt offentlig-privat samarbeid som vil gi alle parter felles muligheter for å adressere utfordringer og prøve nye løsninger, sier Jutta Heix, prosjektleder for CONNECT og leder for internasjonal kontakt i Oslo Cancer Cluster.

Gjennom CONNECT skal det etableres strukturert dialog, kunnskapsutveksling og planlegging for persontilpasset medisin og diagnostikk hvor Oslo Cancer Cluster vil ha den koordinerende rollen.

Alle medlemmer og interessenter vil kunne ta opp saker som er viktige for dem, da målet er at CONNECT blir en arena som sikrer en bred, balansert og informert debatt.

CONNECT Founding Partners:

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Stavanger HF
 • St. Olavs hospital HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Oslo Universitetssykehus med Kreftregisteret og OUH Comprehensive Cancer Center
 • Folkehelseinstituttet
 • Oslo Cancer Cluster SA
 • Kreftforeningen
 • Legemiddelindustrien
 • Roche Norge AS
 • Bristol-Myers Squibb Norway Ltd NUF
 • Novartis Norge AS
 • Merck AB NUF
 • Takeda AS
 • Amgen AB Norge NUF
 • AstraZeneca AS
 • AbbVie AS
 • Bayer AS
 • PubGene AS
 • Pfizer Norge AS
 • NEC Corporation

Les mer på Oslo Cluster Canser sin nettside.

Kontaktperson CONNECT

Svein Skeie
e-post: svein.skeie@sus.no  

Medlemmer i styringsgruppe for IMPRESS og InPreD

 • Emiel Janssen
 • Bjørnar Gilje