Helse Vest åpner for mottak av elektroniske epikriser

Avtalespesialister, private sykehus og andre som behandler pasienter kan nå sende elektroniske epikriser til foretakene i Helse Vest.

Helse Vest IKT
Publisert 13.12.2019
Sist oppdatert 07.12.2021

På samme måte som henvisninger og dialogmeldinger vil mottatte epikriser bli lagt inn i pasientens journal i Helse Vest sitt EPJ-system, DIPS. Dermed kan mottatte epikriser bli gjort tilgjengelig raskere for pasienten på Helsenorge.no.

Elektroniske epikriser er noe som har vært svært etterspurt av avtalespesialister og private sykehus.

Dersom pasienten blir fulgt opp parallelt hos spesialist og sykehus, er det nå mulig for spesialist å sende epikrise med oppdatert informasjon om behandlingen underveis, sier Gunn Vigdis Myklatun.

Dette betyr større pasienttrygghet siden spesialisthelsetjenesten vil få oppdatert informasjon fra hele behandlingsfasen. I tillegg sparer man manuelt arbeid når man slipper å skanne papirepikrisene, forteller Gunn Vigdis.

De har allerede fått forespørsel om mottak av elektronisk fødselsepikrise fra Volda sykehus til Nordfjord.

Dette er et godt eksempel på økt pasientsikkerhet. Mor føder i Volda og blir sendt til Nordfjord for barseloppfølging. Til nå har epikrisene blitt sendt på papir, men nå kan de komme fram samme dag som mor og barn blir overført.

Gunn Vigdis ber brukerne om å ikke sende noe annet enn epikriser gjennom denne nye digitale kanalen.

Meldingstypen er bare ment for bruk for å sende epikriser, ikke som transportmedium av annen informasjon.

Følgende organisasjonar kan nå ta imot epikriser elektronisk:

 • Helse Førde
 • Helse Bergen
 • Helse Fonna
 • Helse Stavanger
 • Haraldsplass
 • Bergensklinikkene
 • Blå Kors Haugaland A-senter AS 
 • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus 
 • NKS Jæren Distrikspsykriatiske Senter AS 
 • NKS Olaviken Alderspsykriatiske Sykehus AS 
 • Rogaland A-senter
 • Solli Sykehus AS 
 • Stiftelsen Betanien Bergen 
 • Voss DPS NKS Bjørkeli