Hege Langli Ersdal er ny professor ved UiS

Forskningsleder for simulering og global helse og leder for akuttmedisinsk forskningsgruppe, Hege Langli Ersdal, er utnevnt til professor ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Mirjam Pletanek Klingenberg. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 07.11.2019
Sist oppdatert 23.11.2021

47236545552_c6aabf2eda_k.jpg

Hege Langli Ersdal er ny professor II i simulering og globale helseutfordringer.

Den nybakte professoren er blant de mest publiserende forskerne på Stavanger universitetssjukehus (SUS) og står bak over 65 forskningsartikler. Sentralt i forskningen står mor, barn og nyfødte i både rike og fattige land.

– Professortittelen gir helt klart en ekstra tyngde som forsker. Det er viktig i internasjonale sammenhenger og i forskningssøknader. Jeg håper det også er stimulerende for miljøet rundt meg. Da tenker jeg spesielt på alle de superflinke kvinnelige forskerne som ser at det er fullt mulig å nå helt opp i akademia. Vi trenger flere kvinnelige professorer, sier Ersdal.

Færre dødfødsler og nyfødte som dør i Tanzania

Ersdal, som har doktorgrad i internasjonal helse fra 2012, har ledet flere store, internasjonale forskningsprosjekter som har ført til banebrytende resultater og stimulert til mer enn 30 doktorgradskandidater over hele verden.

Resultatene er det mange av.

– Forskningen innen nyfødtmedisin har bidratt til cirka 50 prosent reduksjon i 24-timers dødelighet blant nyfødte og rundt 25 prosent færre dødfødsler i store deler av Tanzania. Funnene og det utviklede læringsprogrammet er adaptert av WHO og blir nå implementert i over 80 lavinntektsland, forklarer forskeren selv.

Resultatene har også bidratt til viktige endringer i internasjonale retningslinjer for resuscitering av nyfødte, altså gjenoppliving av nyfødte.

Nyfødtmedisin og simulering

Nyfødtmedisin og simulering har vært Ersdals hovedområder - der Safer Births er et strålende eksempel på et internasjonalt forsknings- og innovasjonsprosjekt som har gått over mange år i tett samarbeid med Lærdal Global Health. Målet er å bedre helsearbeiderens kompetanse og behandling av nyfødte for å redde liv.

I dette prosjektet bidrar UiS med sin biomedisinske analysegruppe, der de utvikler kunstig intelligens som skal forbedre medisinske tilbakemeldinger og treningsmål til helsearbeidere. Læringsstrategier og innovativt utstyr utviklet i forskningsprosjektet brukes i dag på SUS og i flere land over hele verden.

Les mer om arbeidet som den biomedisinske arbeidsgruppen ved UiS utfører: Tidslinjer som kan redde liv

Ulike fagfolk trener sammen for best mulig resultat

Ersdal er spesielt opptatt av å finne ny kunnskap og treningsstrategier for å hjelpe helsepersonell å gi god pasientbehandling uansett hvor de er. Hun er leder av forskningsnettverket Safer Healthcare.

– Safer Healthcare samler en rekke forskningsprosjekter som studerer effekter av simuleringstrening i klinisk praksis. Alle prosjektene er tverrfaglige og interprofesjonelle, det vil si at ulike fagfolk trener sammen for best mulig resultat. Safer Stroke, Safer Births Bundle og Safer Critical Care er tre spennende prosjekt på SUS som allerede gir bedre pasientbehandling, sier hun.

Godt forskningsmiljø på SUS

Ersdal begynte på anestesiavdelingen her på SUS i 2002.

– SUS har et svært stimulerende miljø for forskning. Jeg har hatt mange gode støttespillere og hadde ikke fått til dette uten masse støtte og hjelp, avslutter Ersdal.

Nå vil hun jobbe videre med alle de lokale, nasjonale, og internasjonale prosjektene som hun allerede er involvert i. I tillegg skal hun lede et nytt, stort, internasjonalt prosjekt, SaferBirths Bundle, som starter i første kvartal 2020.

Les mer:

Les om forskningen i Tanzania som forbedrer fødselsomsorgen på SUS.

Overvåker fosterlyd for å redde nyfødte.

​Hege Langli Ersdal

​Stilling ved SUS: Forskningsleder for simulering og global helse ved SUS og har hatt en førsteamanuensis II stilling ved Helsevitenskapelig fakultet, Universitet i Stavanger. Nå blir hun professor ved samme universitet. Hun har doktorgrad i internasjonal helse fra Universitet i Oslo. Hun er anestesilege og leder for akuttmedisinsk forskningsgruppe ved SUS.

Forsker på: Simuleringstrening, implementering i klinisk praksis, kvalitetsforbedring, global helse, fosterlydsmåling og nyfødtlivredning. Hovedområdene for forskningen har vært nyfødtmedisin og implementering av simuleringsbasert læring i klinisk praksis. Forskningen omfatter også utvikling av maskinlæring og kunstig intelligens for å forbedre behandlingsprosesser.

Professorstillingen ved UiS: Stillingen professor II i simulering og globale helseutfordringer ved Det helsevitenskapelig fakultet vil legge vekt på kontinuerlig kvalitetsforbedringsprosesser i aktive helsetjenester, inkludert simuleringsbasert læring og automatisert datafangst med raske tilbakemeldingsløp, både nasjonalt og internasjonalt. De store, globale helseutfordringene relatert til fødsel, hjerneslag, kirurgi/anestesi og antimikrobiell resistens vil være sentrale medisinske fagfelt.

​Akuttmedisinsk forskningsgruppe
​​Hege Langli Ersdal leder akuttmedisinsk forskningsgruppe på SUS. Gruppen har 12 til 15 aktive forskere som jobber med prosjekter innen anestesi, intensiv, akuttmedisin og perioperativ medisin.