Gynekologisk poliklinikk og sengepost flytter sammen

I desember flyttet gynekologisk poliklinikk opp til gynekologisk sengepost 4AC. Nå ser de fram til et tettere samarbeid.

Caroline Aspelund. Foto: Marius Vervik
Publisert 12.01.2018
Avdelingssykepleierne.


Storfornøyd gjeng som gleder seg til å jobbe nærmere hverandre. F.v: Assisterende avdelingssykepleier på gynekologisk sengepost, Ingvild Lindeland Braut, assisterende avdelingssykepleier på gynekologisk poliklinikk, Kari Mjølhus Ferkingstad, avdelingssykepleier på gynekologisk poliklinikk, Marie Hegrestad Lea, og avdelingssykepleier på gynekologisk sengepost, Gro Langeteig. 

 
Samlokaliseringen byr på flere fordeler - både faglig, økonomisk og ressursmessig.

– Vi har lenge ønsket å ha en nærhet til hverandre. Dette vil bidra til et tettere samarbeid - samtidig som det vil bli enklere å dele på ressursene og kompetansen. Samlokaliseringen er også en fordel for legene som jobber på tvers av hele Kvinneklinikken - som nå slipper å bevege seg over store avstander for å behandle pasientene, sier avdelingssykepleier på poliklinikken, Marie Hegrestad Lea.

Denne uken var det offisiell åpning - med snorklipping, gode ord og gratulasjoner.

Akuttfunksjon  

Gynekologisk sengepost og poliklinikk har flere pasientgrupper - og har, i motsetning til mange andre poster på sykehuset, en akuttfunksjon. Alle gynekologiske pasienter, både akutte og planlagte, kommer til avdelingen eller poliklinikken uten å gå via akuttmottaket.

Poliklinikken utreder og behandler blant annet underlivs- og magesmerter, infeksjoner og andre plager. De følger opp ved svangerskap og celleforandringer - og tilbyr infertilitetsutredning.   

Gynekologisk sengepost 4AC foretar operasjoner grunnet gynekologisk kreft, blødningsforstyrrelser, urinlekkasje og fremfall. De vanligste krefttypene som behandles er eggstokkreft, livmorkreft og livmorhalskreft - og posten følger kreftpasientene i alle faser av sykdommen.

Posten tilbyr også sexologisk rådgivning ved Trude Hammer Langhelle.

Sysselsettingsmidler

Eiendomsavdelingen fikk mye skryt i åpningstalene. De har bidratt til at poliklinikken kunne flytte inn i lyse og romslige lokaler, og som var tilpasset behovet deres.

I arbeidet er det brukt sysselsettingsmidler fra regjeringen. I 2016 og 2017 fikk sykehuset tildelt midler som skulle brukes til oppussing og vedlikehold - slik at flere kunne settes i arbeid. Håndverkere ble leid inn til oppussingsarbeidet i østbygget, der poliklinikken nå har flyttet inn.

Administrerende direktør klipper snoren.

Administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne, fikk den gjeve oppgaven med å klippe snoren. 

Omvisning på den nye poliklinikken.

Før åpningen fikk ledelsen en liten omvisning på ett av de nye poliklinikkrommene. De er veldig fornøyd med resultatet. 

Eiendomsavdelingen.

Eiendomsavdelingen høstet mye skryt for den gode jobben de har gjort i forbindelse med flyttingen. F.v: Prosjektleder Kjetil Slogvik, prosjektleder Rolf Christian Aalvik og leder Gunnar Lasse Husebye.


Fornøyd ledelse.

Avdelingssjef på Kvinneklinikken, Erik Andreas Torkildsen (til høyre), forteller at de nå har samlet en viktig del av Kvinneklinikken. Her sammen med assisterende avdelingssykepleier på gynekologisk poliklinikk, Kari Mjølhus Ferkingstad (f.v), administrerende direktør Inger Cathrine Bryne, avdelingssykepleier på gynekologisk poliklinikk, Marie Hegrestad Lea og klinikksjef Henning Garsjø.