Gode råd til pasienter og pårørende

Hender det at du glemmer hvilke spørsmål du vil stille? Synes du er vanskelig å huske alt som blir sagt av helsepersonellet?

Mirjam Klingenberg
Publisert 23.01.2017
Sist oppdatert 28.05.2018

30614605864_d0ef5bcb95_z.jpg

Hvis du ikke har forstått alt, så spør oss. Foto: Svein Lunde, SUS.

Slik kan du forberede deg

Noter ned viktige spørsmål og informasjon du får. Tenk gjennom og skriv gjerne ned det som er viktig for deg å få svar på får du kommer til sykehuset. Ikke vær redd for å stille spørsmål hvis det er noe du ikke forstår.

Ta med en pårørende eller en venn hvis du har behov for det. Pårørende kan hjelpe til med å stille spørsmål og gi informasjon slik at dere sammen med legen kan treffe beslutninger om behandling som er riktig for deg. 

Hvis du skal til behandling er det viktig å informere om egen sykehistorie. Det vil si tidligere sykdommer, operasjoner, allergier og om du tar medisiner. Det er ikke alltid at behandlerne du møter har tilgang til all medisinsk informasjon om deg.

Kjenn til neste steg i behandlingen og hvem som er ansvarlig. Be om navn og telefonnummer.

Be alltid om utskrift av henvisninger, prøvesvar, journalen og epikrisen, som er en rapport fra oppholdet på sykehuset samt oppdatert liste over medisinene dine. Og husk at du også kan se utvalgte journalnotat når du logger deg inn på helsenorge.no.

Ha med deg en oppdatert liste over medisinene du bruker. Leger og sykehus har ikke en felles oversikt over medisinene dine. En oppdatert liste gir trygghet både for deg og for de som behandler deg.

Hvis du ikke har forstått alt, bare spør!

Last ned brosjyren Bare spør!

Les mer om Bare spør på helsenorge.no
Bare spør er en liten håndbok for pasienter og pårørende, som kan hjelpe deg med å stille riktige spørsmål og få viktig informasjon i møte med helsetjenesten.

Her får du tips som vil styrke din mulighet til å medvirke i egen behandling og redusere risiko for feil og misforståelser.

Hvis du lurer på noe om din sykdom eller diagnose, så sjekk også behandlinger på Stavanger universitetssjukehus sin nettside og helsenorge.no.