Forskningens dag i psykisk helsevern: tre priser til SESAM

Forskningens dag i psykisk helsevern ved Stavanger universitetssjukehus gikk av stabelen 14. september. Under årets markering fikk tre forskere fra SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling) pris.

Publisert 22.09.2022

52376142489_7a89259a3a_c.jpg

Årets prisvinnere under forskningsdagen i klinikkene for psykisk helsevern var Jon Arild Aakre, Kristin Aas Nordin og Dag Årsland. Foto: SESAM.

På Forskningens dag i psykisk helsevern kastes det årlig lys over forskning og forskere som har utmerket seg i de to klinikkene for psykisk helsevern på SUS i året som har gått. Årets markering hadde fokus på brukermedvirkning i forskning, og i år gikk tre forskningspriser til forskere i Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM). 


Årets forskningsartikkel

Prisen for årets forskningsartikkel ble kåret av en ekstern komité i Helse Bergen med forskningssjef og prosessor Ketil J. Ødegaard og professor Else-Marie Løberg. Kriteriene for å motta prisen er blant annet at forskningsartikkelen skal ha nytteverdi, vitenskapelig kvalitet og nyhetsverdi. 

Årets pris gikk til overlege ved senter for eldremedisin og demensforsker Dag Årsland. Ifølge juryen vil Årslands forskningsartikkel ha stor betydning som referanseartikkel for fagfeltet, og er publisert i et internasjonalt topptidsskrift. 

Du kan lese forskningsartikkelen her. 

Formidlingsprisen

Vinneren av årets formidlingspris er valgt av en komité som har mottatt nominasjoner fra klinikker i psykisk helsevern på sykehuset. Vinneren skal ha drevet med formidling over tid, og skal blant annet vise god formidlingsevne og ha høy grad av integritet. 

Årets formidlingspris gikk til Kristin Aas Nordin for hennes utstrakte undervisningsvirksomhet med hovedfokus på helsepersonell i kommunehelsetjenesten i regionen. Nordin reiser også rundt regionalt og nasjonalt, og underviser om psykisk helse hos eldre for ulike foreninger og lag. Juryen sier også at Nordin har en evne til å gjøre det hun formidler forståelig for alle som lytter ved å bruke praksisnære eksempler fra sine erfaringer som sykepleier. 

Årets poster

Postere er viktige i forskningsformidling, og skal gi en presis og kort presentasjon av prosjektet som skal vekke interesse og nysgjerrighet. På forskningsdagen for psykisk helsevern premieres en forsker for årets forskningsposter for å inspirere til og øke kvaliteten på formidling av forskningsaktivitetene ved sykehuset og i klinikkene for psykisk helsevern. 

Prisen for årets poster i gikk til Jon Arild​ Aakre for posteren «Sleep fragmentation and sleep duration and its association with cognition in an online aging cohort». Den oppfylte kriteriene for nytteverdi, vitenskapelig kvalitet, nyhetsverdi og presentasjonsform, og ble vurdert av psykolog og formidler Jan-Ole Hesselberg.