Forskning: Millionstøtte fra Verdensbanken skal redde mange tusen liv

Det internasjonale forsknings- og innvasjonsprosjektet Safer Births Bundle får over 45 millioner kroner fra Verdensbanken for å redde liv i Tanzania. Prosjektet vil berøre en halv million fødsler - og kan over tre år redde 6000 liv.

Mirjam Klingenberg.
Publisert 21.12.2019
Sist oppdatert 07.12.2021

Og potensialet i forsknings- og innovasjonsprosjektet er enda større. Via dette prosjektet kan Stavanger universitetssjukehus (SUS) bidra med å redde flere hundretusen nyfødte liv verden over. Det er altså Verdensbanken, ved Global Financing Facility (GFF), som gjør det mulig med støtten på fem millioner amerikanske dollar over tre år.

– Prosjektet vil berøre en halv million fødsler i Tanzania. Gjennom kontinuerlig trening og behandling mener vi at 6000 liv vil reddes over tre år, sier Hege Langli Ersdal, forskningsleder for simulering og global helse ved SUS, nylig professor ved Universitetet i Stavanger og også leder for Safer Births Bundle.

Skal implementere på 30 sykehus i Tanzania

Safer Births Bundle bygger videre på Safer Births, et forsknings- og innovasjonsprosjekt som har gått over ti år allerede, hatt banebrytende resultat og reddet mange nyfødte verden over. Det er utviklet i tett samarbeid mellom SUS, SAFER, Lærdal, UiS og samarbeidspartnere i Tanzania.  Målet har hele tiden vært å redde liv ved å bedre helsearbeiderens kompetanse og behandling av nyfødte. Innovative treningsprodukter og overåkningsutstyr, som NeoBeat, er også en del av det. 

Safer Births Bundle starter allerede våren 2020.

– ​Nå skal vi implementere nytt utstyr for å kunne monitorere fødsler, behandle nyfødte og registre lokale resultater på 30 sykehus i de mest fattige områdene i Tanzania, fortsetter Langli Ersdal.

De skal også innføre modell for regelmessig simuleringstrening ved fødsel og nyfødt livredning på alle disse sykehusene. De vil bruke de innovative treningsproduktene fra Safer Births, som er utviklet av Lærdal i tett samarbeid med klinikere og forskere ved SUS og personell ved SAFER.

Smiler mot kamera

Hege Langli Ersdal er prosjektleder for prosjektet som har fått millionstøtte fra Verdensbanken.

Ny kunnskap gjør behandlingen bedre på SUS

Støtten fra Verdensbanken styrker SUS sin posisjon innen simulering, kvalitetsforbedring, fødsel, nyfødtmedisin, innovasjon og global helse.

– Å vinne en slik stor internasjonal utlysning fra Verdensbanken er rett og slett meget prestisjefylt i forskningssammenheng. Det er med på å gi SUS økt kredibilitet som universitetssykehus. Vi engasjerer lokale forskere og statistikere - som utvikler kunnskap som igjen vil gjøre fødsel- og nyfødtbehandlingen her hjemme bedre, sier professoren.

Det er Haydom Lutheran Hospital som koordinerer Safer Births Bundle fra Tanzania. Det vil gi samarbeidssykehuset til SUS i Tanzania enda bedre system for forskning og datahåndtering.

Les pressemeldingen fra GFF her.

Safer Births Bundle

Et forsknings- og innovasjonsprosjekt som viderefører arbeidet til Safer Births.

Målet er å redde både mor og barns liv under og etter fødsel ved å bedre helsearbeiderens kompetanse og behandling.

Simulering, systematisk trening og innovativt teknisk utstyr er blant virkemidlene.

Safer Births er et internasjonalt forsknings- og innovasjonsprosjekt som har gått over 10 år i med gode resultat. Det er utviklet i tett samarbeid mellom SUS, SAFER, Lærdal, UiS og samarbeidspartnere i Tanzania.

Læringsstrategier og innovativt utstyr utviklet i forskningsprosjektet brukes i dag på SUS og i flere land over hele verden.

SAFER

​SAFER er en stiftelse og et læringssenter som er opprettet i samarbeid mellom Stavanger universitetssjukehus (SUS), Universitetet i Stavanger (UiS) og Laerdal Medical AS.

Formålet med SAFER er å styrke akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet, i første rekke gjennom å stimulere kompetanseutvikling av aktuelt personell hos de tre initiativtakerne. Senteret skal også drive forskning og utvikle kurstilbud.