Finn Midbøe AS leverer provisorisk VVS til nye SUS

Finn Midbøe AS har fått kontrakt med nye Stavanger universitetssjukehus om å levere provisorisk VVS til byggeplassen. Kontrakten har en verdi på over 30 millioner kroner inkludert mva.

Publisert 22.09.2020
Sist oppdatert 05.09.2022
Kontrakt til Finn Midbøe

Fra venstre; Karen Mauritzen Midbøe, jurist anskaffelser nye SUS, Runar Ullenes, økonomiansvarlig Midbøe, Bjørn Øyvind Bjørnsson, byggeleder nye SUS, Kari Gro Johanson, prosjektdirektør nye SUS, Svein Midbøe, daglig leder Midbøe og Lars Egil Borsheim, prosjektleder bygg nye SUS.

Kontrakten innebærer at Finn Midbøe AS skal levere vann til byggeprosjektet med vaske- og spylestasjoner, avløp, avfukting, provisorisk infrastruktur for byggene og avløp fra takslukene. I tillegg skal selskapet selv bygge nødvendige adkomstveier og sørge for kran og drift der det er behov.

- Dette er et stort og komplekst oppdrag for oss, og planleggingen er allerede i gang. Vi kommer til å sysselsette 4-10 personer med dette og ser frem til å levere vårt bidrag til det nye universitetssykehuset i Stavanger, sier Svein Midbøe som er daglig leder i Finn Midbøe AS.

Det tradisjonsrike selskapet i Hillevåg i Stavanger har 51 ansatte og har levert til byens befolkning i 66 år.

Leveransen består i praksis av ca. 8000 meter vann- og varmeledninger, 1500 meter avløpsledninger, 500 meter ventilasjonsrør, et mobilt prefabrikkert varmekraftverk, 50 avfuktningsaggregater og 200 oppvarmingsaggregater/vifter.  

- Vi er stolte over å ha vunnet frem med vårt tilbud dette bygget som vil bety veldig mye for folk i vår region. Dette blir en kjekk jobb for oss og er en viktig jobb for alle som har sin arbeidsdag på byggeplassen. Det ansvaret tar vi, sier Midbøe.

- Provisorisk VVS er en svært sentral leveranse for alle som jobber på byggeplassen for nye SUS. Midbøe kommer inn og sørger for at vi har tilgjengelig vann og avløp når bygget er tett, og jeg er glad for at kontrakten er på plass. Det er selvsagt ekstra kjekt at et lokalt og tradisjonsrikt Stavangerselskap vinner frem i konkurransen, sier prosjektdirektør for nye SUS, Kari Gro Johanson.