Ærespris i nevrologi til Dag Årsland

Professor Dag Årsland mottok 29. oktober den mest prestisjetunge nevrologiprisen i Norge, Monrad-Krohns pris 2020, for sitt bidrag innen demensforskning – særlig innenfor Lewy legemer og Parkinsons sykdom.

Mirjam Klingenberg.
Publisert 29.10.2020
Sist oppdatert 19.10.2022

Det er veldig hyggelig og inspirerende å få denne prisen. Og det er spesielt kjekt for en psykiater som meg å få en pris som vanligvis tildeles nevrologer. Det finnes mange pasienter som er på grensesnittet mellom nevrologi og psykiatri. Derfor er det helt avgjørende at vi forsterker samarbeidet mellom disse fagene, sier Årsland.

Prisen får han for sitt engasjement og forskning på demens, og da spesielt innenfor Lewy-legemer og Parkinson. I tillegg til å være professor, overlege og forskningsleder på SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling) ved Stavanger universitetssjukehus, bruker Årsland også mye av tiden sin på jobben ved samarbeidsuniversitetet til SESAM, King’s College i London - et av verdens ledende universitet innen medisin.

mann smiler mot fotograf

Dag Årsland. Foto: Marius Harlem.

Fremragende forskning
Monrad-Krohns pris henger høyt og deles ut for fremragende neurologisk arbeid.

Dette er den gjeveste æresprisen innen nevrologi i Norden. Dag har gjort en imponerende innsats for nevrologiske sykdommer og gjort seg fortjent til denne prisen på mange måter, sier Anne Hege Aamodt, leder i Norsk nevrologisk forening.

Samarbeid står sentralt
Årsland trekker fram samarbeid som hemmeligheten bak suksessen.

Forskningen er et resultat av gode medarbeidere og ledere på Stavanger universitetssjukehus. Jeg har fått mulighet til å holde på med mitt. Og jeg har kunnet lage kontakter og samarbeidspartnere flere steder – som for eksempel på Karolinska, i Bergen og London. Å utnytte andres spesialkompetanse på tvers av fag og sted lager verdifulle synergier, sier professoren.

Internasjonalt anerkjent innsats
Det er professorer i nevrologi i de nordiske landene som foreslår kandidater til Monrad-Krohns prisen, som deles ut på Norsk nevrologisk forening sitt årsmøte.

Her er begrunnelsen:

«Han har hatt en særskilt forskningsinteresse innenfor demens ved Lewy-legemer og demens ved Parkinsons sykdom og etterhvert hele spekteret ved demens. Aarslands store mengde publikasjoner og prosjekter dekker både basalforskning, translasjonsforskning, helsetjenesteforskning, klinisk utprøvning og epidemiologi. Han var i 2019 en av Norges mest siterte forskere, og han leder bl.a to EU-prosjekter i 2019. Fra 2017 har han vært leder av Dementia Theme lead, IHR Maudsley Biomedical Research Center, og han var initiativtaker og senere leder for Norsk Forum for Nevropsykiatri. Aarsland har med sin internasjonalt anerkjente innsats bidratt til å øke kunnskap og kompetanse innenfor en alvorlig gruppe av hjernesykdommer, han har bidratt til a utforske rommet mellom nevrologi, psykologi og psykiatri og bygge broer på tvers som et viktig bidrag til bedre hjernehelse, både nasjonalt og internasjonalt.»

Les mer:

Forskningen på SESAM

Dag Årsland på King's College London

Dag Årsland mest sitert