Disputas: Trening av pasienter med hjertesvikt

Torstein Valborgland disputerer 10.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Exercise Training in Patients with Chronic Heart Failure on Optimal Medical Therapy".

Publisert 07.06.2021
Sist oppdatert 02.06.2023
Torstein Valborgland.png

Torstein Valborgland.

Hjertesvikt fører til redusert kondisjon og økt tungpust ved belastning. Dette fører til betydelig reduksjon i disse pasientenes livsutfoldelse. Kondisjonstrening i tillegg til moderne optimal medikamentell behandling har vist gunstig innvirkning på kondisjon og evnen til å utføre daglige aktiviteter. Trening har i dag derfor høyeste anbefaling i retningslinjer både i Europa og USA.

Man vet fra tidligere studier at hjertesviktpasienter har økt adrenerg stimulering av hjertet og forandringer i skjelettmuskulatur med mindre fibertykkelse og betennelsesreaksjon i muskelvevet assosiert med dette. Målet med arbeidet har vært å utforske hvordan effekten av kondisjonstrening påvirker hjertets adrenerge overstimulering og om det har positiv effekt på skjelettmuskulatur. I tillegg ønsket vi å se på forskjellige måter å måle treningseffekten på. For å måle adrenerg stimulering ble det brukt en radioaktiv isotop koblet til et molekyl som inngår i stoffomsetningen i nerveterminalene til hjertet.

Det ble tatt vevsprøver fra lårmuskulaturen til pasientene og man målte graden av genaktivering av sentrale betennelsesmarkører og enzymer involvert i metabolismen.

Treningseffekten ble målt ved å bruke oksygenopptakstest, 6 minutters gangtest og måling av melkesyre i en utholdenhetstest. Alle pasientene hadde signifikant stigning i oksygenopptak, økt aksjonsradius målt ved 6 minutters gangtest og redusert nivå av melkesyre etter treningsperioden som tegn på god effekt på kondisjonen. Der var likevel ingen endring i adrenerg stimulering av hjertet etter treningsperioden og heller ikke endring av muskelfibre eller betennelsesforandring.

Årsaken til at studien ikke fant endring i disse parametrene kan forklares med stadig bedre medikamentell behandling noe som vanskeligjør å vise en ytterligere målbar bedring etter kondisjonstrening. Samtidig er det ikke tvil om at trening via andre mekanismer bedrer kondisjonen og gjør pasientene mindre symptomatiske..
Personalia

Torstein Valborgland (f. 1968) er fra Mindrebø i Bjelland i Agder. Han er cand. med fra Universitetet i Oslo i 1999. Spesialist i indremedisin i 2010 og hjertesykdommer i 2012 ved hjerteavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus. Studien er utført ved Kardiologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus, og doktorgraden utgår fra Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen.

Kontakt
Torstein Valborgland 
E-post: Torstein.Valborgland@uib.no

Prøveforelesning og disputas blir avholdt digitalt på Zoom.

Tidspunkt for prøveforelesningen

10.06 2021 kl. 09.15.
Oppgitt emne: "Helseeffekter av fysisk aktivitet og trening hos eldre kvinner og menn”

Prøveforelesningen vil bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale prøveforelesningen 10. juni.

Tidspunkt for disputasen

10.06 2021 kl. 11.00-1430
Disputasen vil bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale disputasen 10. juni.

Alle er velkommen til å delta som digitale tilhørere.

NB! Fra sykehus pc er det ikke mulig å bruke Zoom-app.

Lenkene til prøveforelesning og disputas bør derfor åpnes i web-browser. Det anbefales å gjøre dette i Chrome eller Microsoft Edge.

Retningslinjer for tilskuere på digital disputas

  • Ved ex auditorio kan spørsmålsstilleren bruke Q&A-funksjonen overfor administrator og disputasleder.
  • Bruk av chat frarådes
  • Spørsmålsstilleren må oppgi fullt navn

Veiledere

Hovedveileder har vært professor Alf Inge Larsen. Biveiledere: ph.d Peter Scott Munk og ph.d Kjetil Isaksen.

Bedømmelseskomité 

1. opponent: Dr.med. Einar Gude, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus
2. opponent: Professor Maja Lisa Løchen, Norges arktiske universitet
3. medlem av komiteen: Professor emeritus Jon Arne Søreide, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Dennis Nilsen, Universitetet i Bergen.