Disputas: Pårørendes rolle i kreftbehandling

Inger Johanne Bergerød disputerer 21.05.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Quality and safety in hospital cancer care – a mixed methods study of next of kin involvement".

Publisert 18.05.2021
Sist oppdatert 12.05.2023
inger johanne bergerød.png

Inger Johanne Bergerød disputerer 21. mai 2021.

Sykehusene kan heve kvaliteten i kreftomsorgen hvis de lærer av de pårørendes tilbakemeldinger og erfaringer, viser Inger Johanne Bergerøds forskning.Studien viser på hvilken måte pårørende er viktige aktører for å øke kvalitet og sikkerhet i kreftomsorgen på norske sykehus. Studien viser også at sykehus kan heve kvaliteten i kreftomsorgstjenester hvis de involverer og lærer av de pårørendes tilbakemeldinger og erfaringer. Dette vil kreve en strukturell endring i sykehusenes arbeid med å involvere pårørende som en likeverdig part i det medisinske teamet rundt pasienten.

Forskningen er gjennomført ved to norske universitetssykehus og omfatter blant annet 32 intervjuer med ledere og ansatte samt en undersøkelse blant 238 pårørende. Deretter har Bergerød utviklet en guide for pårørendeinvolvering sammen med et ekspertpanel bestående av 20 pårørenderepresentanter, leger og sykepleiere.

Guiden kan brukes av ledere og ansatte i sykehus som en evaluering av praksis og som en veiledning for å utvikle gode metoder for å involvere de pårørende for å øke kvalitet og sikkerhet i kreftomsorgen.

Personalia

Inger Johanne Bergerød (44) er kreftsykepleier og fagutviklingssykepleier ved avdeling for blod- og kreftsykdommer, SUS. Hun er senterkoordinator for SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, UiS. Hun bor i Stavanger, men er født i Narvik.

Avhandlingen

Her finner du avhandlingen til Bergerød.

Kontakt

Inger Johanne Bergerød, epost: inger.j.bergerod@uis.no

Prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning og disputas blir avholdt digitalt på Zoom.

Tidspunkt for prøveforelesningen

21.05 2021 kl. 10.00.
Oppgitt emne: " What is the current state of patient safety in cancer care in Norway, and how does this reflect resilience of the system?”

Prøveforelesningen vil bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale prøveforelesningen 21. mai.

Meeting ID: 631 5624 8334
Password: 173984

Tidspunkt for disputasen

21.05 2021 kl. 12.00
Disputasen vil bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale disputasen 21. mai.

Meeting ID: 631 5624 8334
Password: 173984

På grunn av smittevernhensyn er fysisk tilstedeværelse i forelesningslokalene kun tillatt for spesielt inviterte, både ved prøveforelesning og disputas.

Alle er velkommen til å delta som digitale tilhørere.

NB! Fra sykehus pc er det ikke mulig å bruke Zoom-app. Lenkene til prøveforelesning og disputas bør derfor åpnes i web-browser. Det anbefales å gjøre dette i Chrome eller Microsoft Edge.

Bedømmelseskomité 

  • 1. opponent: Rhona Flin, Professor, Robert Gordon University
  • 2. opponent: Rebecca Lawton, Professor, University of Leeds
  • 3. medlem av komiteen:  Bjørn Ivar Kruke, Førsteamanuensis, Associate Professor, Universitetet i Stavanger

Disputasen blir ledet av professor Henriette Thune, Forskningsdekan, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Veiledere

Hovedveileder: Siri Wiig, professor, Universitetet i Stavanger.
Bi-veiledere: Geir Sverre Braut, professor, Høyskolen Vestlandet/Stavanger universitetssjukehus og Bjørnar Gilje, avdelingsoverlege ved avdeling for blod- og kreftsykdommer, Stavanger universitetssjukehus.