Disputas: Når bekkenleddsmertene ikke går over

Anne Marie Gausel disputerer 9. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen: «Svangerskapsrelaterte bekkenleddsmerter - prognose, risikofaktorer, konsekvenser og kiropraktorbehandling».

Publisert 01.10.2020
Sist oppdatert 05.09.2022

anne marie gausel.jpg

Anne Marie Gausel

Hvor mange kvinner har vedvarende bekkenleddsmerter etter fødsel?
Og finnes det tydelige risikofaktorer for ikke å bli bra igjen? Dette har Anne Marie Gausel forsket på.

Halvparten av alle gravide opplever rygg- og/eller bekkenleddsmerter i svangerskapet. Seks uker etter fødsel har de aller fleste blitt bra igjen. De kvinnene som ikke opplevde rask bedring etter fødsel, hadde i større grad født barn tidligere og hadde hatt bekkenleddsmerter året før de ble gravid. De hadde også høy intensitet av bekkenleddsmerter i svangerskapet.

Gausels forskning viser imidlertid at 16 prosent  av kvinnene fortsatt har smerter og funksjonsnedsettelse tre til seks måneder etter fødsel. Hun har funnet at risikofaktorene for fremdeles å ha bekkenleddsmerter tre til seks måneder etter fødsel, er at kvinnen er 30 år og eldre, har moderat eller alvorlig funksjonsnedsettelse i svangerskapet og har både rygg- og bekkenleddsmerte i svangerskapet.

Anne Marie Gausel vil sette kvinnehelse på agendaen. Det mangler kunnskap om forekomst, årsak til og behandling av bekkenleddsmerter hos gravide og kvinner som har født.

Kvinner som ikke blir kvitt smertene den første tiden etter fødselen, er i risiko for å bli langvarige smertepasienter. Dette gir kvinner redusert livskvalitet, og kan føre til både sykmelding og uførhet. Forskning er derfor av stor betydning – både for den enkelte kvinne og for samfunnet.

Gausels forskning gir ny kunnskap om viktigheten av ekstra oppfølging av kvinner med risiko for vedvarende bekkenleddsmerter.

Om kandidaten

Anne Marie Gausel (40) er kiropraktor og har vært stipendiat ved Stavanger universitetssjukehus med finansiering fra forskningsstiftelsen Et liv i bevegelse. Hun er fra Stavanger og er bosatt på Kvernaland.

Kontakt:

Epost: anne.marie.gausel@sus.no
Tlf: 41 27 33 16

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:

09.10 2020 kl. 10.00.
Oppgitt emne: «Subgruppering av pasienter med muskelskjelettplager - betydning for klinikk og forskning?»
Aulaen 2. et sydbygg, Stavanger universitetssjukehus (Påmelding)
Prøveforelesningen vil også bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Trykk her for å delta.
Meeting ID: 677 6195 2037
Password: 550860

Tidspunkt og sted for disputasen:

09.10 2020 kl. 12.00
Aulaen 2. et sydbygg, Stavanger universitetssjukehus (Påmelding)
Disputasen vil også bli avholdt i digitalt møterom. Trykk her for å delta.
Meeting ID: 677 6195 2037
Password: 550860

Avhandlingen er publisert og er tilgjengelig her: https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2679966

NB! Pga Koronasituasjonen kan det ikke være mer enn 50 personer i aulaen.
Ønsker du å være tilstede under, så send en epost til: anne.marie.gausel@sus.no, du må også oppgi ditt tlfnr.

NB! Fra sykehus pc er det ikke mulig å bruke Zoom-app. Linkene til prøveforelesning og disputas bør derfor åpnes i web-browser. Det anbefales å gjøre dette i Chrome eller Microsoft Edge.

Disputasen blir ledet av Dekan Kristin Akerjordet, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Bedømmelseskomité:

1. Hilde Stendal Robinson, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
2. Cecilia Bergström, ph.d., senior forskningsassistent, Umeå universitet
3. Eva Christina Furskog-Risa, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger (administrator)

Veiledere:
Hovedveileder: Inger Økland, forskningssjef SUS, førsteamanuensis II Universitetet i Stavanger
Medveileder: Ingvild Dalen, biostatistiker SUS, førsteamanuensis II Universitetet i Stavanger