Disputas: Kan en blodprøve etter trening si noe om hjertehelsen din?

Magnus Bjørkavoll-Bergseth disputerer 6. juni 2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The relationship between exercise-induced cardiac Troponin increase and physical workload during prolonged strenuous exercise".

Publisert 30.05.2024
Sist oppdatert 04.06.2024

Denne doktorgraden handler om hvordan fysisk aktivitet påvirker blodprøver som viser hjerteskade (Troponin). Ved bruk av pulsklokker og kraftmålere (Watt) har doktorgraden vist at både hjertefrekvens og varighet av fysisk belastning gir økt utslipp av Troponin. Det er store individuelle forskjeller i troponin verdier etter fysisk belastning. Hos personer med kolesterolavleiringer i blodårene til hjertet er det en annen stigning i troponiner enn hos de som har helt normale blodårer. Disse resultatene kan bidra til at troponinstigning etter fysisk belastning kan brukes til å forutsi hjertesykdom. Etter hjerteinfarkt er det alltid økning av Troponin i blodet. 

NEEDED 2013- og 2014-studiene har vist at Troponin-stigning etter fysisk aktivitet kan avdekke skjult hjertesykdom hos personer som trodde de var friske. Et paradoks med Troponin er at de også stiger etter anstrengende fysisk aktivitet hos friske personer, selv om fysisk aktivitet er helt sentralt for god hjertehelse. Dette gjør det vanskelig å bruke Troponin til å diagnostisere og overvåke hjertesykdom i forbindelse med fysisk aktivitet.

Denne doktorgraden er en del av North Sea Endurance Exercise Study (NEEDED) forskningsprogrammet. Den er basert på pulsklokkedata fra 177 deltakere i NEEDED 2014-studien og den mekanistiske NEEDED 2018-studien som inkluderte 59 deltakere der blodårene til hjertet hadde blitt undersøkt med CT-undersøkelser. Disse studiene utforsket sammenhengen mellom Troponin-verdier og mer nøyaktige målinger av fysisk aktivitet samt forekomst av kolesterolavleiringer. Funnene fra disse analysene er sentrale for den videre forskningen som drives i NEEDED forskningsprogrammet. Hensikten med programmet er å utvikle metoder for tidlig identifisering av hjertesykdom samt oppfølging av hjertepasienter som driver med fysisk aktivitet.

En mann som smiler til kameraet

Personlia

Magnus Bjørkavoll-Bergseth ble uteksaminert ved Universitet i Oslo i 2011. Etter endt turnustjeneste har han jobbet som fastlege i Sandnes kommune. Han er spesialist i allmennmedisin. Siden 2014 har han vært tilknyttet NEEDED-prosjektet ved kardiologisk avdeling Stavanger universitetssjukehus, og siden 2018 har han hatt stipend fra Helse Vest for å fullføre doktorgraden sin. 

Veilederne hans er Stein Ørn (SUS) og Kristin Moberg Aakre (UiB).

Kontakt

Magnus Bjørkavoll-Bergseth
E-post: magnusfbb@gmail.com
Tlf: 97153313

 

Tidspunkt og sted for prøveforelesning

06.06.2024 kl. 09.15

Oppgitt emne:

"Fastlegens vurderinger og råd til deltagere i utholdenhetskonkurranser"

Sted: Aula 2 etg sydbygg, SUS

Prøveforelesningen kan i tillegg strømmes her (Vimeo)


Tidspunkt og sted for disputas

06.06.2024 kl. 1100

Tittel på avhandlingen:
"The relationship between exercise-induced cardiac Troponin increase and physical workload during prolonged strenuous exercise"
Sted: Aula 2 etg sydbygg, SUS

Disputasen kan i tillegg strømmes her (Vimeo)

Bedømmelseskomité

1.opponent: Professor emeritus Øyvind Ellingsen, NTNU

2.opponent: Førsteamanuensis Hilde Moseby Berge, Olympiatoppen, NIMF

3.medl/komiteleder: Førsteamanuensis Katrine Brække Norheim, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen

Professor Conrad Bjørshol, Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Bergen

 

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.