Disputas: Innsamling av data i prehospitale tjenester

Kristin Tønsager disputerer 5.02.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Defining core data for continuous benchmarking in pre-hospital critical care".

Publisert 01.02.2021
Sist oppdatert 11.11.2022
Kristin Tønsager.png

Kristin Tønsager. Foto: Marie von Krogh.

Hvor god er kvaliteten på dataene som legebemannet utrykningstjeneste samler inn og registrerer ved behandling av akutt syke og skadde pasienter? Det har Kristin Tønsager forsket på.

Legebemannet utrykningstjeneste er i Norge synonymt med luftambulanse. Selv om dokumentasjon i legebemannet utrykningstjeneste er lovpålagt, er manglende data et vanlig problem når man skal forske på behandlingen som foregår før pasienten kommer til sykehus, viser avhandlingen. Det er derfor viktig med et system som sørger for at legene får riktige data og av høy kvalitet. 

Tønsager har testet om det å bruke en mal for dataregistrering er en god måte å samle data på med tanke på mengden informasjon, samt hvordan kvaliteten på dataene er. Ut fra kunnskapen som har kommet fram i hennes forskning, er malen blitt oppdatert slik at den nå er enda bedre egnet til å samle inn data.

Det er viktig å vite om pasienten er helt frisk fra før eller om pasienten har tilleggssykdommer, som for eksempel hjertesykdom. Hennes forskning viser at luftambulanseleger greier å bruke et score-system som gjør at de kan ta høyde for hva pasienten feiler fra før når de skal forske på hva slags behandling som er best for pasienten. Den oppdaterte malen for rutinemessig dokumentasjon kan gi et godt grunnlag for videre forskning på effekten av behandlingstiltak og hvilke pasienter som har nytte av lege prehospitalt. Dette vil kunne bidra til forbedring og utvikling av legebemannet utrykningstjeneste.

Personalia

Kristin Tønsager (45) har studert medisin ved Universitetet i Oslo. Hun er overlege ved Luftambulanseavdelingen ved Universitetssjukehuset i Stavanger og har gjennomført ph.d.-prosjektet i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Tønsager er født i Lillehammer, oppvokst i Nittedal og bosatt i Stavanger.

Digital prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning og disputas blir avholdt digitalt på Zoom. På grunn av smittevernhensyn er fysisk tilstedeværelse i forelesningslokalene kun tillatt for spesielt inviterte, både ved prøveforelesning og disputas.

NB! Fra sykehus-pc er det ikke mulig å bruke Zoom-app. Lenkene til prøveforelesning og disputas bør derfor åpnes i web-browser. Det anbefales å gjøre dette i Chrome eller Microsoft Edge.

Prøveforelesning

Tidspunkt: 05.02 2021 kl. 10.00.
Oppgitt emne: "Blod og blodprodukter i prehospitalt miljø”

Prøveforelesningen vil bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale prøveforelesningen 5. februar.

Meeting ID: 671 0175 7721, Password: 927568

Disputas

Tidspunkt: 05.02 2020 kl. 12.00
Disputasen vil bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale disputasen 5. februar.

Meeting ID: 671 0175 7721, Password: 927568

Avhandlingen

Avhandlingen er publisert på UiS Brage: Defining core data for continuous benchmarking in pre-hospital critical care (unit.no)

Retningslinjer for publikum

  • Ikke bruk videokameraet
  • Ikke bruk mikrofon, («mute») for å unngå støy på linjen
  • Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.
  • Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.
  • Vær oppmerksom på det kan bli gjort opptak av prøveforelesningen.

Bedømmelseskomité

  1. Per Örtenwall, professor, Universitetet i Göteborg
  2. Reidar Kvåle, professor, Universitetet i Bergen
  3. Britt Sætre Hansen, professor, Universitetet i Stavanger.

Veiledere

Hovedveileder: Marius Rehn, førsteamanuensis ved UiS / fagsjef for forskning ved Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Medveiledere: Andreas Jørstad Krüger, førsteamanuensis II, NTNU / overlege anestesiologi, St. Olavs Hospital og Kjetil Gorseth Ringdal, ph.d., overlege ved kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold.

Disputasen blir ledet av professor Dekan Kristin Akerjordet, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.