Disputas: Hudpasienter og økt risiko for psykisk sykdom og redusert livskvalitet

Flora Balieva ved hudavdelingen, Kirurgisk klinikk, disputerer torsdag 17. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen: "Psykologisk belastning og redusert livskvalitet hos pasienter med hudsykdommer: En europeisk multisenterstudie".

Forskningsavdelingen
Publisert 11.10.2019
Sist oppdatert 30.09.2021

Bilde av Flora

Flora Balieva

Pasienter med hudsykdom har markert redusert livskvalitet og økt risiko for angst og depresjon. Denne belastning kan være like stor som belastningen ved andre kroniske sykdommer.

I sin avhandling "The psychological burden and life quality in patients with skin disease: A European study in dermatological patients" har Flora Balieva og medarbeidere undersøkt psykisk helse og velvære hos hudpasienter.

Hudsykdommer blir ofte ansett som mindre farlige da de fleste ikke er dødelige. Hudpasienter kan derfor bli nedprioritert ved fordeling av helsetilbud. Men de fleste hudtilstander er kroniske, har et langt forløp og kan belaste livskvaliteten like mye som andre sykdommer, oftest ansett å være mer alvorlige.

Hudsykdommer er synlige, og krever mye i form av behandling og pleie. Pasientene må jobbe konstant for å holde sykdommen under kontroll. Undersøkelsen viser hvordan, og i hvor overraskende stor grad hudpasienter sliter i hverdagen. Ved hjelp av skjemaer undersøkte de forhold rundt hverdagsaktiviteter, jobb, familie og forhold til andre mennesker, psykisk helse generelt, depresjon og angst hos hudpasienter ved en rekke poliklinikker i Norge og Europa.

De fant at det er en stor psykisk belastning å ha en hudsykdom og at livskvaliteten er markert nedsatt hos mange. Å leve med en hudsykdom viste seg å være like belastende som det å ha sukkersyke, hjertelidelse, kronisk lungesykdom, nyresykdom, leddgikt og forskjellige former for kreft. Å kjenne til disse forhold kan skifte fokus fra kun behandling av synlig forandret hud, til også å ta hensyn til livskvalitet og sørge for at hudpasienter får et psykiatrisk tilbud der det trengs.

Kunnskapen er viktig både for helsemyndigheter, allmennleger, hudleger og andre spesialister, som kan bedre prioriteringer og målrettede tiltak for disse pasienter i fremtiden.

Tidspunkt og sted for prøveforelesning: 17.10.2019 kl. 10.15.
Oppgitt emne: "Comorbidity in chronic inflammatory skin disease - discussion of prevalences and association versus causality "
Sted: Store auditorium, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Tidspunkt og sted for disputas: 17.10.2019 kl. 13.15
Sted: Store auditorium, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Kontaktpersoner:
Flora Balieva
E-post: florabalieva@gmail.com

Bedømmelseskomité:
1. opponent:    Professor Berndt Stenberg, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Sweden
2. opponent:    Senior Consultant Kjersti Danielsen, Faculty of Health Sciences, The Arctic University of Norway
3. medlem av komiteen:         Professor Mette Brekke, Faculty of Medicine, University of Oslo

Veiledere:
Florence Dalgard, Lars Lien og Thomas Ternowitz

Disputasen blir ledet av professor Emeritus Ole Rikard Haavet, Faculty of Medicine, University of Oslo
Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.