Disputas: Hjertebetennelse ved akutt infarkt

Noreen Butt disputerer 22.1.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Inflammation and cardioprotection in ST- elevation myocardial infarction".

Publisert 18.01.2021
Sist oppdatert 19.12.2022

noreen_butt.jpg

Noreen Butt disputerer 21. januar.

Ved et akutt hjerteinfarkt, som skyldes at en av hjertets hovedblodårer går tett, er det viktig å åpne opp den tette blodåren raskt for å redusere dødelighet og for unngå stor skade på hjertemuskelen med risiko for utvikling av hjertesvikt og andre komplikasjoner. I mange tilfeller oppstår det skade på hjertemuskel til tross for at den tette koronararterien raskt åpnes opp. Betennelsesprosesser er viktige medvirkende faktorer til slik hjertemuskelskade.

Arbeidet omfatter kartlegging av betennelsesprosessene som oppstår i forbindelse med et akutt hjerteinfarkt, og relevans av markører som indikerer betennelse i blodprøver for størrelse av infarkt. I tillegg har vi undersøkt om behandling av høydose rosuvastatin (kolesterolsenkende middel) tidlig i forbindelse med et akutt hjerteinfarkt kan påvirke disse betennelsesprosessene og dermed infarktutbredelse. Hovedfunnet i studien er at betennelse starter raskt, og høydose rosuvastatin synes å ha en gunstig effekt ved akutt hjerteinfarkt når det gis tidlig nok.

Personalia

Noreen Butt (f: 1975) er cand. Med. ved Universitet i Bergen 2003. Hun er spesialist i Indremedisin og Hjertesykdommer og er overlege ved Kardiologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus. Studien er utført ved Stavanger Universitetssykehus, og doktorgraden utgår fra Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Alf Inge Larsen og medveiledere; dr. Peter Scott Munk. Professor Jan Erik Nordrehaug har også vært sentral i ferdigstillingen av avhandlingen.

Kontakt: Noreen Butt, epost: Noreen.Butt@sus.no


Prøveforelesning og disputas blir avholdt digitalt på Zoom.

Tidspunkt for prøveforelesningen

22.01 2021 kl. 10.15.
Oppgitt emne: "What can we do to further reduce mortality from coronary artery disease in Norway?”

Prøveforelesningen vil bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale prøveforelesningen 22. januar.

Tidspunkt for disputasen

22.01 2021 kl. 12.15-1500
Disputasen vil bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale disputasen 22. januar.

Alle er velkommen til å delta som digitale tilhørere.

NB! Fra sykehus-pc er det ikke mulig å bruke Zoom-app. Lenkene til prøveforelesning og disputas bør derfor åpnes i web-browser. Det anbefales å gjøre dette i Chrome eller Microsoft Edge.

Retningslinjer for tilskuere på digital disputas

  • Ved ex auditorio kan spørsmålsstilleren bruke Q&A-funksjonen overfor administrator og disputasleder.
  • Bruk av chat frarådes.
  • Spørsmålsstilleren må oppgi fullt navn

1. opponent: Professor Rune Wiseth, NTNU
2. opponent: Førsteamanuensis Bjørn Bendz, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Professor Mai Tone Lønnebakken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Hartwig Kørner, Universitetet i Bergen.

Velkommen!