Disputas: Gjenoppliving av nyfødte

Peder Aleksander Bjorland disputerer 28. oktober 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "A prospective observational study on newborn resuscitation in a high-resource setting".

Publisert 24.10.2022
Sist oppdatert 31.10.2022

52408720330_f6976e03f0_c.jpg

Peder Aleksander Bjorland disputerer for doktorgraden sin 28. oktober 2022. Foto: Svein Lunde.

Omtrent 5-10 prosent av alle nyfødte trenger hjelp til å puste etter fødsel. Dette gjør gjenoppliving av nyfødte til en av de vanligste behandlinger på sykehus. Disse beregningene baserer seg i stor grad på tall fra lav-inntektsland, og omfanget av gjenoppliving av nyfødte i høy-inntektsland som Norge er lite kjent. Sentralt for gjenoppliving av nyfødte er tidlig og effektiv pustestøtte, samt å overvåke barnets hjertefrekvens som markør for hvordan barnet har det og respons på behandlingen.
I dette doktorgradsprosjektet er det samlet data fra gjenoppliving av nyfødte ved Stavanger universitetssjukehus fra 2016 til 2021. Ved bruk av videokamera ble omfanget av gjenoppliving av nyfødte kartlagt, og vi har evaluert hvordan behandlingen er i samsvar med gjeldende retningslinjer. Videre har vi sammenlignet metoder for overvåkning av hjertefrekvens, og målt effekten av pustestøtte under gjenoppliving.

Vi fant at 6.2% av de nyfødte mottok behandling etter fødselen, og at 3.6% fikk aktiv pustestøtte. Bare 0.2% av de nyfødte hadde behov for hjertekompresjoner, noe som bekrefter at de fleste nyfødte responderer på pustehjelp alene. I omtrent to tredjedeler av alle hendelsene ble ikke pustestøtte startet innen de anbefalte 60 sekunder etter fødselen, mye på grunn av tiden det tar før barnet tas med til behandlingsbordet. Målinger gjort under pustestøtte tyder på at det kan være behov for høyere trykk og frekvens ved innblåsinger enn det som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Videre viste vi at EKG var et vesentlig raskere verktøy for å overvåke barnets hjertefrekvens enn pulsoksymeter som er vanligst å bruke. Doktorgradsarbeidet inkluderer også oppdaterte normalverdier for hjertefrekvens etter fødselen.

Doktorgradsarbeidet gir ny kunnskap som kan bidra til videre utvikling av retningslinjer for gjenoppliving av nyfødte.

Personalia

Peder Aleksander Bjorland (f.1981) tok medisinsk embetseksamen ved Universität Rostock i Tyskland i 2008. Han er spesialist innen pediatri, og har siden 2017 jobbet som overlege ved nyfødtintensivavdelingen på Stavanger Universitetssjukehus. Prosjektet har vært tilknyttet Safer Births Bundle.

Tidspunkt og sted for prøveforelesning
28. oktober 2022 kl. 09.15. 
Oppgitt emne: 
"Corticosteroids for premature infants before and after birth – indications, effects and ethical considerations"
Sted: Aula i 2. etasje, Sydbygg, SUS

Tidspunkt og sted for disputas
28. oktober 2022 kl. 1100
Sted: Aula i 2. etasje, Sydbygg, SUS​

Det oppfordres til å være til stede fysisk på prøveforelesning og disputas, men for de som ikke har anledning er det mulig å følge dem digitalt. Trykk her for å delta digitalt. 

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Colm O’Donnell, University College Dublin, Irland
2. opponent: Professor Tine Brink Henriksen, Århus Universitet, Danmark
3. medlem av komiteen: Professor Dag Moster, Universitetet i Bergen

Veiledere
Hovedveileder: professor II Siren Rettedal
Biveiledere: professor II Knut Øymar og professor II Hege Ersdal

Leder av disputasen
førsteamanuensis Knut Harboe, UiB

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.​

Kontakt
Peder Aleksander Bjorland