Disputas: Forekomst og kirurgisk behandling av makulahull

Birger Lindtjørn disputerer 8. desember 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Macular hole – surgical treatment, epidemiology, and risk of bilateral disease".

Publisert 05.12.2022
Sist oppdatert 03.02.2023


Et portrettbilde av mann.

Birger Lindtjørn. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

Makulahull er en tilstand som hemmer sentralsynet ved at det oppstår et lite hull i den sentrale delen av netthinnen. Dette gjør det vanskeligere å lese og gjenkjenne ansikter. Spontan tilheling er sjelden, men det finnes i dag god kirurgisk behandling. 

Tilstanden opptrer hyppigst i 70 årene og rammer kvinner oftere enn menn. Det foreligger ikke europeiske studier som kartlegger forekomsten av makulahull. Makulahull behandles ved å utføre vitrektomi (fjerne glasslegemet) og injisere en gass i øyet. Gassen forsvinner og erstattes av fysiologisk væske innen tre til åtte uker, avhengig av hvilken type gass som blir brukt. I denne perioden hindrer gassen i øyet pasienten fra å se og gjenoppta blant annet bilkjøring og flyreiser. Selve makulahullet er grodd etter en til to dager og gassen er deretter ikke nødvendig. Det er derfor ønskelig å finne en gass med kortere varighet, men med tilstrekkelig effekt. 

Avhandlingen kartlegger forekomsten av makulahull i Sør-Rogaland i perioden 2008–2014. Videre undersøkes det hvor mange som også utvikler hull i det andre øyet og om det er noen funn på optisk koherens tomografi (OCT) som tilsier økt risiko for dannelse av makulahull. Forekomsten av makulahull var 7,9 øyne per 100 000 innbygger per år og 8,8% utviklet også makulahull i det andre øyet. ​

Avhandlingen viser at en kan oppnå gode resultater uten at pasienter må følge et strengt postoperativ posisjoneringsregime, 99,5% av makulahullene ble lukket etter en kirurgisk behandling. I den siste artikkelen undersøkes det om luft er et godt alternativ til konvensjonell gass brukt i forbindelse med operasjonen. Luft har betydelig kortere varighet i øyet enn den vanlig brukte gassen, svovelheksafluorid. Studien viste at luft ikke egner seg like godt som svovelheksafluorid for mellomstore hull, men kan studeres videre for små makulahull.

Personalia

Birger Lindtjørn er fra Bergen og utdannet lege ved Johannes Gutenberg Universitet i Mainz i 2008. Siden 2012 har han jobbet ved øyeavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus og ble godkjent spesialist i øyesykdommer i 2017. Avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 1 og er skrevet under veiledning av førsteamanuensis Vegard Forsaa som hovedveileder og professor Jørgen Krohn som biveileder.

Kontakt

Birger Lindtjørn
E-post: birger.lindtjorn@sus.no

Tidspunkt og sted for prøveforelesning

08. desember 2022 kl. 09.15. 

Oppgitt emne: 

"The morphology and function of the retina- new possibilities with novel diagnostic tools considerations"

Sted: Aula 2. etasje i Sydbygget, SUS​

Tidspunkt og sted for disputas

08. desember 2022 kl. 11.00

Sted: Aula 2. etasje i Sydbygget, SUS​

Det oppfordres til å være til stede fysisk på prøveforelesning og disputas, men for de som ikke har anledning er det mulig å følge disse digitalt via denne lenken:

Microsoft Teams-møte: Klikk her for å delta i møtet 
Møte-ID: 361 152 360 125 
Passord: djZgTM ​

Bedømmelseskomité

1. opponent:    Professor Fredrik Ghosh, Lunds Universitet

2. opponent:    Førsteamanuensis Tora Sund Morken, NTNU

3. medlem av komiteen:  Professor Elisabeth Farbu, Universitetet i Bergen, komitéens leder

Leder av disputasen

Professor emeritus Jon Arne Søreide, Universitetet i Bergen


Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.