Disputas: Faktorer som øker sjansen for recovery etter psykose

Jone Bjørnestad disputerer tirsdag 12. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger, med avhandlingen: "Factors Facilitating Recovery in First-episode Psychosis - A Multi-Method Approach".

Publisert 07.12.2017
Sist oppdatert 05.09.2022
jone_bjørnestad.png

Jone Bjørnestad.

 

Jone Bjørnestad disputerer tirsdag 12. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger, med avhandlingen: "Factors Facilitating Recovery in First-episode Psychosis - A Multi-Method Approach". 

PhD-prosjektet handler om faktorer som øker sjansen for recovery etter psykose. Den valgte metoden i avhandlingen var en miks mellom kvalitative intervju-undersøkelser av personer som hadde blitt helt friske etter psykose, og kvantitative undersøkelser.

Den kvalitative delen ble primært brukt til å generere hypoteser som senere ble testet ut ved bruk av statistiske metoder. Et særlig fokus var på sosiale faktorer. Prosjektet har bidratt til å si noe om hvilke av disse som kan være særlig viktige for at folk blir bra etter en psykose.

Personalia

Jone Bjørnestad (f. 1982) kommer fra Stavanger. Han er Cand. Psychol fra Universitetet i Bergen i 2011, og har arbeidet som psykolog i statlig barnevern, allmenn poliklinikk, og de siste 3 årene som PhD-stipendiat på TIPS Stavanger.

Tidspunkt og sted for prøveforelesning

Tid: 12.12.2017 kl. 09.15.
Sted: Aula 2. etg sydbygg, Stavanger universitetssjukehus

Oppgitt emne

“Self-stigmatization of people with severe mental illness in western society: causes, scope and the nature of the problem, and effective strategies to counteract self-stigma”
Sted: Aula 2. etg sydbygg, Stavanger universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen

Tid: 12.12.2017 kl. 11.00
Sted: Aula 2. etg sydbygg, Stavanger universitetssjukehus

Kontakt

Jone Bjørnestad
e-post: jone.bjornestad@gmail.com

Bedømmelseskomité

  1. Professor Jaap van Weeghel, University of Utrecht, The Netherlands
  2. Førsteamanuensis Thomas Mackrill, Metropolitan University College, Denmark
  3. Førsteamanuensis Margareth Kristoffersen, University of Stavanger, Norway (administrator)

Hovedveileder: Professor II Kolbjørn Brønnick, Universitetet i Stavanger, Norge
Medveiledere: Førsteamanuensis Marius Veseth, Universitetet i Bergen, Norge og Professor Larry Davidson, Yale University, USA.

Disputasen blir ledet av dekan Kristin Akerjordet, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Åpent for alle interesserte.