Disputas: Er type 2 diabetesomsorgen i Norge blitt bedre?

Åsne Bakke ved endokrinologisk seksjon på Mottaksklinikken disputerer fredag 14. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Type 2 diabetes in general practice in Norway - status, time trends, and quality of care».

Forskningsavdelingen
Publisert 11.02.2020
Sist oppdatert 07.02.2022

Smilende portrettfoto

Åsne Bakke.

Rundt 220 000 personer har type 2 diabetes i Norge, og de fleste følges opp i allmennpraksis. Type 2 diabetes kan gi økt risiko for komplikasjoner som nyresykdom, fotsår og amputasjon, redusert syn, hjerteinfarkt, hjerneslag og for tidlig død. Disse komplikasjonene kan i stor grad forhindres ved god kontroll av blodsukker, blodtrykk og kolesterol. Det er også viktig med regelmessige kontroller for å kunne påvise tidlige tegn på organskade, slik at en forverring kan avverges.

Målet med doktorgradsarbeidet var å kartlegge status, utvikling over tid og faktorer som er assosiert med god diabetesoppfølging i allmennpraksis. Omtrent 10 000 pasienter med type 2 diabetes fra flere fylker i Norge ble inkludert i studien. I løpet av en 10-årsperiode var det flere som oppnådde behandlingsmål for både blodsukker, blodtrykk og kolesterol. Men det var kun 30% som fikk undersøkt nyrer og føtter som anbefalt i nasjonale retningslinjer.

Flere faktorer var assosiert med oppnåelse av behandlingsmål, og utførelse av screening prosedyrer for å oppdage komplikasjoner tidlig. Personer som ble fulgt opp av fastleger som brukte Noklus diabetesskjema i årskontrollen hadde litt større sjanse for å oppnå blodsukkermål og kolesterolmål, og mye større sannsynlighet for å få undersøkt føtter og øyne. Den aldersgruppen som sjeldnest oppnådde blodsukkermål, og som sjeldnest ble sjekket for mulige komplikasjoner, var de under 50 år, - nettopp dem som har høyest risiko for tidlig død sammenlignet med jevnaldrende. I tillegg var det kun 30% av de med hjerte/kar-sykdommer som oppnådde det anbefalte kolesterolmålet, selv om det i denne gruppen er spesielt viktig med et lavt kolesterolnivå.

Studien viser bedring i diabetesbehandlingen i norsk allmennpraksis, men den belyser også områder i diabetesomsorgen med muligheter for forbedring.

Personalia
Åsne Bakke (f. 1971) avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1998. Hun er spesialist i endokrinologi og overlege ved Stavanger Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, med finansiering fra Extrastiftelsen. Veiledere for doktorgradsarbeidet har vært professor Sverre Sandberg og professor Geir Thue ved UiB, samt Svein Skeie, Ingvild Dalen og Siri Carlsen ved SUS. 

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:
14.02.2020 kl. 09.15.

Oppgitt emne: "En kritisk gjennomgang av de norske retningslinjene for screening og behandling av svangerskapsdiabetes"
Sted: Aula 2. et. sydbygg, Stavanger universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputas:
14.02.2020 kl. 10.45
Sted: Aula 2. et. sydbygg, Stavanger universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Åsne Bakke
E-post: asne.bakke@sus.no 
Tlf: 97777494

Bedømmelseskomité:
1. opponent: Professor Soffia Gudbjörnsdottir, Gøteborgs Universitet, Sverige
2. opponent: Professor Marit Ragnhild Rokne Bjørgaas, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Tore Grimstad, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av Professor Hartwig Kørner, Det Medisinske fakultet, UiB. Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.