DIPS Arena: Nå innfører vi pakkeforløp kreft

8. november innføres pakkeforløp for kreft i DIPS Arena. Nå blir det betydelig mer effektivt å starte pakkeforløpene - samtidig som det vil gi en bedre oversikt. Det skaper selvfølgelig begeistring blant forløpskoordinatorene.

Caroline Aspelund. Foto: Svein Lunde, SUS
Publisert 08.11.2016
Sist oppdatert 21.02.2017

Forløpskoordinator.jpg


Siv Malmanger, Maja Elisabeth Juul Søndergaard, Solveig Stødle, Margareth Gilje Heggland, Nina Fylling Lundal, Susannah Elizabeth Derisley Skjølingstad, Ellen Tengesdal, Janne Britt Nedland, Merethe Berk, Birgit Aasland, Marit Klævold, Irene Køhn og Elin Wahlberg Hjelleset er forløpskoordinatorene på sykehuset. Her er noen av dem på opplæring i pakkeforløp for kreft i DIPS Arena.  

En forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløp, og er blant annet sykehusets kontaktperson mot pasient og fastlege. Da er det avgjørende å ha gode verktøy tilgjengelig - og det er det DIPS Arena skal bidra til. 

Tidligere er det gjennomført pilot i pakkeforløp for kreft - og det er dette som nå skal innføres.

Alle avdelinger som har pasienter i pakkeforløp vil ta i bruk DIPS Arena. Det er forløpskoordinatorene som vil bruke funksjonaliteten mest, men for noen avdelinger vil også leger starte pakkeforløpene. Henvisingene skal fremdeles vurderes i den nåværende versjonen DIPS Classic.

En ny hverdag

– Først og fremst vil alt bli mye enklere. Nå skjer blant annet kodingen automatisk. Og så vil vi få en mye bedre oversikt over pasienter som er aktive i et forløp. Det vil bli en helt annen hverdag for oss, sier forløpskoordinator, Siv Malmanger, begeistret. Til daglig jobber hun på avdeling for blod- og kreftsykdommer - hematologisk sengepost 2K og poliklinikken - og har ansvar for pasienter i fire pakkeforløp. Til sammen er det 28 pakkeforløp.

– En annen viktig årsak til begeistringen vår er pasientsikkerhet. DIPS Arena vil gi oss en helt annen kontroll - både over hele forløpet og alle fristene vi skal overholde, sier Malmanger, som samtidig er spent på hvordan det blir å jobbe i to versjoner av DIPS - både i den nåværende versjonen DIPS Classic og i videreutviklingen Arena.

– Alt nytt er skremmende, men vi er likevel veldig positive til dette. Vi tar selvfølgelig utfordringen, og gleder oss masse, sier Malmanger.

Se video: Pasient og forløpskoordinator Nina Fylling Lundal snakker om den viktige jobben som forløpskoordinatorene har:

 

Mer tid til pasienten

– Det er så godt at vi endelig er i gang med innføringen. Og det er gledelig å se hvor brukervennlig løsningen er. Målet er at klinikerne skal kunne utføre arbeidet mer effektivt slik at de får mer tid til pasientene. Det gir økt pasientsikkerhet - og det vil alltid være det overordnede målet, sier lokal prosjektleder Marit Alice Olsen.

Alle forløpskoordinatorene på sykehuset har nå fått opplæring. 

Opplæring.jpg

Lise Fjelde (til venstre) og Sissel S. Corneliussen fra fagsenteret bistod i opplæringen av forløpskoordinatorene. Her sammen med lokal prosjektleder Marit Alice Olsen (midten).

Fakta DIPS Arena

  • DIPS Arena er en videreutvikling av det nåværende pasientjournalsystemet.
  • DIPS Arena skal innføres gradvis i hele Helse Vest.
  • DIPS Arena skal bidra til å realisere målet om bedre kvalitet, bedre pasientsikkerhet, mer effektivitet og bedre ressursbruk gjennom bruk av moderne IKT - i tråd med regjeringens mål om «én innbygger - én journal».