Digitalt media-arkiv tatt i bruk på HABU

Barne- og ungdomshabiliteringen på sykehuset (HABU) skal teste ut digitalt media-arkiv (DMA) - til bruk og lagring av videoopptak og bilder som brukes i pasientbehandling.

Caroline Aspelund. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 18.05.2017

DMA - HABU - alle - face.jpg

Gjennomgang av DMA inne på et behandlingsrom på HABU. Ved bordet (f.v) står sjefspsykolog Marit Nygaard, psykologspesialist Tove Haaland, assisterende avdelingssjef Cathrine Grude og lokal prosjektleder for DMA, John Kåre Knudsen. I speilet (f.v) står testtekniker/spesialpedagog Ellen Bakkan og logoped Torunn Sundgot.

I dag jobber det 40 medarbeidere på HABU. 32 av disse har en behandlerrolle, og er avhengig av å dokumentere møtene med pasientene - blant annet for å ha mulighet for å følge pasientenes utvikling over tid.

Tidligere var eneste mulighet å kopiere bilder manuelt inn i journaldokumenter. I tillegg måtte alt som eventuelt skulle mellomlagres merkes nøye og låses inn i egne arkivskap. 

– Vi har ønsket et slikt system i mange år. Dette gir oss blant annet helt andre lagringsmuligheter, sier assisterende avdelingssjef på HABU, Cathrine Grude. Hun trekker fram mange fordeler med systemet:

– Nå vil det bli mye enklere å ta og sammenligne bilder, vi får lagre video i journalen, vi får sikker pasientidentifikasjon - og ikke minst bedre rutiner.

Utnytter teknologien til noe nytt

Teknologien de har tatt i bruk heter Vidiview, og har tidligere kun vært brukt til bilde- og videofangst på operasjonsstuer og undersøkelsesrom. Ved å bruke DMA mellomlagres nå bilder og video fra fastmontert utstyr, og gir mulighet for redigering og overføring til DMA.

DMA gir også mulighet for import av bilde og video fra håndholdt enheter og media som eventuelt medbringes av pasient eller pårørende.

Alle media som lagres i DMA er tilgjengelig fra pasientens journal.

HABU startet piloten i april, og har blant annet fått installert nytt utstyr på behandlingsrommene. Systemet brukes blant annet til nevropsykologisk utredning, og utredning av barn med komplekse spisevansker.

Fakta DMA

Digitalt media-arkiv (DMA) er en regional løsning for lagring, bruk og deling av bilder og videoopptak. Bilder og videoopptak blir en del av pasientjournalen og lagres i DMA sitt arkiv.

Du får tilgang til DMA via brukerrollen din i DIPS, og velger pasienten du behandler. Fra verktøylinjen kommer du rett inn i DMA. I systemet kan du se alle bildene som er tatt - også på de andre sykehusene i Helse Vest.

DMA-prosjektet er en del av det regionale programmet HELIKS (helhet i kliniske system).

Fakta om HABU

Barne- og ungdomshabilitering (HABU) utreder og behandler barn og unge opp til 18 år som har medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelse, eller skader i nervesystem eller bevegelsesapparat.

Testtekniker viser fram DMA.

Det er alltid spennende å starte noe nytt. Her viser testtekniker og spesialpedagog Ellen Bakkan fram utstyret som er kommet på plass i forbindelse med piloteringen av DMA.