Bygg21 for åpenhet og tillit. Helse Stavanger HF signerer for SUS2023

Helse Stavanger HF er byggherre for et av landets største byggeprosjekter, med nytt universitetssykehus under oppføring på 105.000 m2. Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne har signert Bygg21, det samme har en rekke av prosjektets leverandører og entreprenører.

Ingveig Tveranger
Publisert 02.12.2019
Sist oppdatert 29.09.2021
Signerer Bygg21

Prosjektdirektør for SUS2023 Kari Gro Johanson og administrerende direktør for Helse Stavanger, Inger Cathrine Bryne

- Vi forvalter og drifter et gigantisk byggeprosjekt på vegne av skattebetalerne til en prislapp på 9,4 milliarder kroner. Vårt prosjekt skal fremme bærekraft, dialog og et godt samarbeidsklima på byggeplassen, så vi signerer med glede, sier administrerende direktør for Stavanger universitetssjukehus, Inger Cathrine Bryne og prosjektdirektør Kari Gro Johanson.

Allerede er det mange ulike selskaper og organisasjoner i gang på byggeplassen for nytt universitetssykehus, og de største entreprenørene som Kruse Smith AS, Faber Bygg AS, Vest Betong AS, Bravida AS og Stangeland Maskin AS har signert på Bygg21.

- Vi jobber med å være «ett team» på byggeplass, uavhengig av selskapstilknytning og ansettelsesforhold. Tett samarbeid, åpen og tillitsbasert dialog er selve nerven i vårt prosjekt, og jeg er veldig glad for at så mange i vårt team også signerer i samme ånd, sier Johanson. 

- I tillegg har rådgiverfelleskapet Nordic-COWI signert for sine respektive selskaper. For å sitere en av veilederne i Bygg21, samhandling: «Vi bygger best – med åpenhet og tillit», understreker Johanson.

- Bygg21 løfter oss som bransje inn i fremtiden, der vi ser oss selv med mål for både bærekraft og produktivitet. Det er flott at så godt som alle i prosjektet for nytt universitetssykehus signerer, sier regiondirektør for Kruse Smith AS, Kristin Stømer Frafjord.

- Vi i Faber Bygg AS ser at det er forventninger fra både egne medarbeidere og våre kunder om å ha bærekraft og fremtidstenkning i prosjektene vi jobber med. Bygg21 er en naturlig konsekvens av dette, og vi er stolte av å være med, sier administrerende direktør i Faber Bygg AS, Jan Arild Wathne.

- Stangeland Maskin er den første graveentreprenøren som signerer Bygg21. Vi er opptatt av effektivitet og gode samhandlingsprosesser. Bygg21 peker på mange viktige satsingsområder, som vi ønsker å integrere enda sterkere i vår virksomhet, sier daglig leder i Stangeland Maskin, Tommy Stangeland.

- Bravida ønsker å jobbe i prosjekter hvor den tekniske entreprenøren involveres tidlig, slik at vi får muligheter til å digitalisere, planlegge og prefabrikkere. Godt samspill i utviklingsfasen bidrar til forventningsavklaring slik at faren for konflikter i produksjonsfasen reduseres. Resultatet er at kunden får bedre kvalitet til riktig pris. Bygg21 underbygger alt dette, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

Nytt universitetssykehus i Stavanger er et byggherredrevet prosjekt, der byggeorganisasjonen SUS2023 har hånd om over 90 entrepriser. Dermed kommer prosjektet tett på leverandørene.

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet er å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft. Mandatet er gitt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i 2015.

Bygg21 har utarbeidet flere veiledninger med råd og anbefalinger for effektive og bærekraftige byggeprosesser, og er kvalitetssikret av NTNU. Dette er tilpasset hvor prosjektene befinner seg i byggeprosessen og kan brukes av både byggherrer, myndigheter, rådgivere, entreprenører og øvrige leverandører. Alle veilederne og øvrige råd som er utarbeidet av Bygg21 videreføres på nettstedet byggelig.no, så her vil det fortsatt være mange gode tips å få. 

400 ulike selskaper har signert Bygg21, og støtter dermed opp om bruk av beste praksis for en mer bærekraftig og kostnadseffektiv næring.