Blodprøvetaking blir endret frem mot Nye SUS

Nye SUS skal ha rørpost for intern transport av biologisk materiale. Det fører til store endringer på hvem som tar blodprøver i det nye sykehuset.

Publisert 21.12.2020
Sist oppdatert 06.12.2022

Røpost på Nye SUS

Kapsel for rørpost av biologisk materiale til Nye SUS. (illustrasjon)

207.000 stikk gjøres årlig for å ta blod fra pasienter på SUS. Når Nye SUS er klar til åpning i 2024 og tar i bruk rørpost, blir samhandlingen rundt blodprøvetaking løst på helt andre måter enn i dag. 

Med så mye som må utvikles frem mot nytt sykehus, er det ingen grunn til å vente med å jobbe på nye måter.

- Vi ser at rørposten og den teknologien som kommer med dette gir oss nye muligheter for å sikre blodprøver fra pasientene og at det vil gå raskere å få dem til og fra analyse. Nå har en tverrfaglig gruppe jobbet systematisk med å finne den beste løsningen for dette, og jeg ser frem til at SUS allerede nå starter å jobbe på denne måten, sier Terje Bakkelund, klinikksjef for medisinsk service og ABK på SUS. 

Administrerende direktør Helle Schøyen besluttet i ledermøte før jul at arbeidet med ny modell for blodprøvetaking skal starte på nyåret .
   
- For å utnytte rørpostsystemet best mulig må blodprøvene bli tatt lokalt på avdelingene. Gjennom et utviklingsprosjekt ser vi at vi har dyktige medarbeidere på postene som kan gjøre dette, sier Bakkelund.

Han peker på flere fordeler; ny teknologi skal brukes for å løse oppgavene bedre, prøvesvarene kan komme raskere og flaskehalser kan ryddes bort. Pasientforløpene kan gå raskere.

En tverrfaglig arbeidsgruppe har gjennom flere møter, workshoper og en såkalt designsprint bidratt til å peke vei mot fremtidens løsning. 

Anbefalingen om desentralisert blodprøvetaking innebærer at blodprøver skal tas på post av postens personell, fortrinnsvis helsesekretærer og/eller helsefagarbeidere.

- Ordningen med å bruke autoriserte helsesekretærer til blodprøvetaking har vært vellykket i flere år i MOBA og på en del poliklinikker. Det er gledelig at sykehuset nå velger å satse på denne yrkesgruppen ved å gi dem utvida oppgaver. Autoriserte helsesekretærer har blodprøvetaking i utdannelsen sin, og det er positivt at flere nå får brukt denne kompetansen, sier Sigve Romslo, HTV for Fagforbundet. 
 
- Når vi nå starter med blodprøvetaking på avdelingene vil vi lære mye underveis og få erfaringer som vi skal evaluere og forbedre på vei mot Nye SUS, sier Lene Mikkelsen, sjefsbioingeniør ved avdeling for medisinsk biokjemi. 

Hun vil bistå i arbeidet med omleggingen når medisinsk avdeling blir pilot og starter med blodprøvetaking på post i løpet av første kvartal 2021.