Bli med på viktig forskning: Din hjerne kan løse demensgåten

Nå i september starter en omfattende forskningstudie, som skal finne ut av hvordan hjernen utvikler seg når du blir eldre. Delta fra ditt eget hjem – og bidra til å løse demensgåten.

Mirjam Klingenberg. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 24.09.2020
Sist oppdatert 05.09.2022
SESAM-medarbeidere ute, står og smiler og viser fram et skilt der det står Protect.

Disse SESAM-medarbeiderne (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling) driver PROTECT Norge-prosjektet. Fra venstre står Ane Haugland, Dag Aarsland, Martha Therese Gjestsen, Jon Arild Aakre, Ingelin Testad (prosjektleder i PROTECT Norge), Mona Halvorsen, Helen Guthormsen Wigestrand og Nina Ailin Mæland.

Bli med i studien her


 Hjernen holder fremdeles mange hemmeligheter for oss. Ingen vet sikkert hvorfor noen får en demensdiagnose og andre ikke. Men det vi vet er at opptil 100 000 personer lever med demenssykdom i Norge i dag. Dette tallet dobles fram mot 2050. Derfor trenger vi mer kunnskap om hjernen, sier Ingelin Testad, senterleder ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling ved Stavanger universitetssjukehus (SESAM).

Det er SESAM som står bak forskningsprosjektet PROTECT Norge. Dette blir en av landets største forskningsplattformer - og skal finne ut mer om hvorfor noen personer får demenssykdom og hvordan hjernen eldes. Studien er utviklet av Kings College London og Exeter University, og  over 30 000 personer i Storbritannia er allerede med. Nå står Norge for tur.

Torsdag 24. september åpnet studien. Det er en stor milepæl og blir markert på SESAM samme dag.

Så enkelt er det å delta

– Å være med i studien er viktig for samfunnet og fellesskapet. Det hjelper forskere med å få kunnskapen de trenger, slik at de kan gjøre forebygging, omsorg og behandling av demenssykdom enda bedre, fortsetter Testad.

For å være med, må du være over 50 år og bosatt i Norge, og du må ikke ha en demensdiagnose. Du kan delta hjemme fra din egen PC, siden det er et nettbasert studie. Alle deltakere må ha et nettbrett eller en datamaskin med tilgang til internett.

Kryssord og sudoku holder hjernen skarp

PROTECT-studien i Storbritannia har allerede gitt viktige resultater.
For eksempel viser det seg at personer som ofte gjør hjernetrimspill, som sudoku og kryssord, skårer bedre på hjernefunksjonstester enn andre.

- Noen av deltakere har gått gjennom intensiv trening på hjernetrimspill, som sudoku og kryssord. Det viser seg at disse personene bedrer både de kognitive og funksjonelle evnene sine, sier Testad.

Tidligere forskning har vist en sammenheng mellom hørseltap og reduksjon i hjernefunksjon. Nye data fra Storbritannia tyder på at personene som hørte dårlig, kunne motvirke mulig utvikling av demenssykdom  ved å bruke hørselshjelpemidler.

Slik foregår studien

Deltakerne blir fulgt opp over fem år. De tar årlige tester som kartlegger hjernens utvikling over tid. Denne informasjonen kobles sammen med blant annet demografi, livsstil, fysisk og psykisk helsehistorikk og medisinbruk.

Hvis du blir med i hovedstudien, skal du svare på noen spørsmål en gang i året. Samtidig kan du velge å delta i delstudier, hvor du for eksempel skal løse oppgaver eller logge aktivitetsnivå.

En av delstudiene vil se nærmere på koblingen mellom søvn og kognitiv svikt. En annen ser på mulige virkninger på den mentale helsen og isolasjon under Covid-19-pandemien.

Fakta

  • Forskningsprosjektet PROTECT skal finne ut mer av hvordan hjernen eldes, og dermed bidra til å løse demensgåten.
  • Det er en nettbasert forskningsplattform som er utviklet av King’s College London og Exeter University i Storbritannia. Der deltar allerede nesten 30 000 deltakere. Det er også ventet at PROTECT startes opp i USA og Hong Kong.
  • Personer over 50 år (uten demensdiagnose) kan delta i nettstudien på PC hjemmefra.
  • PROTECT Norge ledes av Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) ved Stavanger universitetssjukehus.
  • Professor Ingelin Testad leder prosjektet, og prosjektgruppen består av prosjektkoordinator WiseAge, Ane Haugland, forskningsleder ved SESAM, Dag Aarsland, forskningskoordinator Martha Therese Gjestsen, ph.d.-stipendiat Jon Arild Aakre, administrasjonskonsulent ved SESAM, Helen Guthormsen Wigestrand, forskningskonsulentene , Nina Ailin Mæland og Mona Halvorsen.
  • Du kan lese mer om PROTECT Norge på www.sus.no/protect.