Betongarbeidene i gang på SUS2023

Nå starter selve byggingen med å legge betongfundamenter og sykehusets underetasjer. Dermed er en stor milepæl passert i sykehusbyggeprosjektet.

Ingveig Tveranger
Publisert 06.08.2019
Sist oppdatert 02.08.2021
SUS2023 markerer første betong

Prosjektdirektør for SUS2023, Kari Gro Johanson og administrerende direktør på SUS, Inger Cathrine Bryne

- For oss er dette en stor og viktig dag, etter at vi siden mars har hatt full aktivitet med å opparbeide tomten. Nå starter en helt ny periode som vi har sett frem til, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.

Hun ser utover en byggeplass som i løpet av sommeren har fått en ny profil der store kraner nå dominerer synsfeltet. På bakken skal betongblandebilene inn. En ny fase er i gang på sykehustomten.

- Nå kommer også antall arbeidsfolk på tomten til å øke, og da blir sikkerhetsarbeidet enda viktigere. HMS er helt sentralt for oss, alle skal forlate arbeidsplassen like hele og fine som da de kom på jobb, understreker Johanson.

Selv om arbeidet med å sprenge ut tomten og å kjøre ut masser i regi av Stangeland Maskin ikke vil være ferdig før i oktober, starter altså nå betongarbeidene og dermed byggingen av sykehuset. De kommende 18 månedene skal Vest Betong bygge de to underetasjene på det nye sykehuset. 

I tillegg kommer kulverter i grunnen som binder sammen de fem sykehusbyggene. 

2L4A6780.jpg

- Vi har beregnet å benytte over 4300 tonn med armeringsjern og nær 3800 laster med betong til dette oppdraget. Totalt skal vi bruke 26500 kubikkmeter betong. I løpet av perioden vil vi sysselsette rundt 100 personer, sier daglig leder i Vest Betong, Lars Berland. 

Kontrakten med Vest Betong til det nye sykehuset har en verdi på 350 millioner kroner inkludert mva.