Bedre oversikt og mindre løping fra dag én

Milepæl på pilotpostene 6D/E: Kickoff for Imatis med både smarttelefon, PC og stor touchskjerm. Løsningen gir mer oversikt og mindre løping.

Publisert 27.11.2020
Sist oppdatert 01.11.2022

Imatis-test

Magritt Fraser Wareng og Ingrid Reiersen Kartveit, avdelingssykepleiere liker de nye smarte vakttelefonene

Tilbakemeldingene fra personalet er glede og entusiasme etter bare få dagers bruk. Digital samhandlingstavle med Imatis legger til rette for informasjonsdeling på tvers av fag, systemer, avdeling og støttefunksjoner.
 
Sparer mye tid
- Nå har jeg oversikt over avdelingen! For meg er dette veldig tidsbesparende fordi jeg er mindre tid i telefonen. Med dette systemet kan jeg sende direkte melding til kollegene mine på de smarte vakttelefonene de har i lommen. Det gjør også at jeg slipper å jakte på folk her på posten, de får melding fra meg der de er, sier Grete Anvedsen, (bildet under) helsesekretær på pilotposten 6D og E.

Grete.jpg
Imatis henter informasjon fra andre elektroniske pasientsystemer. Samtidig viser skjermen hvilket rom pasienten ligger på, status på behandling, smittestatus og hvilken lege og sykepleier som har ansvar for pasienten den dagen. I tillegg til nevrologisk sengepost (6D) og slagposten (6E) er også klinisk ernæring og kardiologisk poliklinikk først ut med å ta i bruk denne løsningen. 

Helsesekretærens erfaringer støttes av avdelingssykepleierne Magritt Fraser Wareng (6E) og Ingrid Reiersen Kartveit (6D). De har begge vært med på prosjektet fra starten av februar i år og frem til oppstart på avdelingen.

Smarttelefon og skjermer
Imatistavlen er en stor TV-skjerm med touchfunksjon. Den vil for eksempel henge på vaktrommet på posten, eller der personalet mener det er hensiktsmessig. I tillegg kan de ta opp tavlen på de smarte vaktmobilene de har med seg for å se på detaljer i møte med pasienten. Imatis kan alle også få opp på PC når de logger seg på med personlig bruker.

Bedre kommunikasjon 
- Det vi ser er at leger, helsefagarbeidere og sykepleiere har en mye bedre kommunikasjon i arbeidsdagen, fordi dette digitale verktøyet kobler oss sammen i en chatfunksjon, på melding eller vi kan ringe hverandre direkte. Vi slipper å lete etter folk for å få svar, forklarer Wareng og Kartveit.

De mener at dette gir økt pasientsikkerhet og smartere drift på postene.

- Når flere systemer samles og vi har et felles «bilde» på smarttelefonen ser vi at beskjeder og overføringer flyter mye lettere mellom oss. Informasjonsleddene kuttes og blir direkte, påpeker de to.

Smartere måter å jobbe på
- La meg ta eksempelet med utsjekkslisten vi bruker. Noen ganger blir vi ikke ferdige med den før vaktskiftet. Nå kan neste vakt se i systemet hvilke ting på listen som er utført og fortsette arbeidet uten å måtte ha fått dette formidlet muntlig med de mulighetene for feil som ligger i det, eller på et ark som kan være uklart, forklarer Wareng.

Intuitivt system
Avdelingssykepleierne opplever også at legene får bedre oversikt og får bedre styring på pasienter som skal prioriteres på en travel visitt. Leger kan også ta opp et eget grensesnitt for det de trenger å vite om pasientene.

- Systemet gir oss rett og slett bedre samhandling her på posten og mer ro til å løse oppgavene ferdig uten unødig springing. I tillegg er det utrolig enkelt å lære seg, smiler de.

- Etter en kort liten time var de fleste oppe å stå på dette, nesten ufattelig, men det er intuitivt og enkelt. At Imatis er på en smarttelefon er nøkkelen til suksess og alle her bruker det uten problemer, sier Kartveit og Wareng.

Evaluerer fortløpende
- Målet med dette er at det skal forenkle arbeidshverdagen for personalet og gi bedre oversikt. Derfor er det kjekt med slike tilbakemeldinger, sier prosjektleder May Helen Brakestad. 

- Allerede er Imatis i bruk i poliklinikker, der de bruker den delen av løsningen som går på innsjekk og betaling. Men det er mange flere muligheter, og målet er å finne frem til de behovene vi har slik at vi bruker Imatis på den måten som er best tilpasset oss på SUS, sier Brakestad.

Samhandling- og logistikktavlen fra Imatis innføres nå i første omgang på 6D og E, samt klinisk ernæring og kardiologisk poliklinikk. 

Flere blir invitert inn
- Tanken er at alle sengeposter og støttetjenester skal få ta i bruk løsningen, i god tid før vi flytter inn på Ullandhaug. Hvis piloten gir de nytteeffektene vi håper på så starter vi videre utrulling på SUS i 2021, sier hun.

I februar skal alle på SUS ta i bruk en del av Imatis tavleløsing. Da tar portørene i bruk systemet til portøradministrasjon, og bestilling av portøroppdrag skal da gjøres i Imatis.

På prosjektkontoret er de spente på å se hva som kommer fra testen på pilotposten 6D og 6E, over tid. Medarbeiderne der ligger langt fremme i å tenke nytt slik at deres tilbakemeldinger blir viktige når Imatis skal vurderes i forhold til pasientflyt og informasjonsdeling. 

Bedre for pasienter og enklere for helsepersonellet
- Målet er å redusere risiko for pasienten og å sikre korrekt prioritering av helsepersonellet siden Imatis gir en felles digital huskeliste og overblikk der alle har tilgang. Samtidig kan posten eller klinikken bruke tavlen til å prioritere ressursene sine.